EU vil hindre kleskjeder i å dumpe usolgte klær

Alt fra vaskemaskiner til tekstiler skal nå få lengre levetid og være lettere å reparere og resirkulere. Dette er resultat av nye EU-regler som ble klare denne uken. De nye reglene blir lov i Norge gjennom EØS-avtalen.

Det var mandag kveld at Ministerrådet (medlemslandene) og Europaparlamentet ble enige om teksten i det nye direktivet, som vil sikre forbrukerne bedre rettigheter, mindre svinn og en bedre ressursutnyttelse.

«Økodesign,» er nøkkelordet. De nye reglene bygger på 20 år gamle EU-regler for økodesign.

Det var i fjor at Kommisjonen, som et ledd i det grønne skiftet, la frem forslag til nye og strammere regler. Nå er det igjennom kvernen i EU. Det eneste som gjenstår er en formalitet, nemlig at parlamentet og Rådet godkjenner den endelige teksten.

Det er klart at dette vil være EØS-relevant, les mer om det her.

Tenke bærekraft fra start

«Med denne avtalen vil vi sikre at bærekraft vurderes fra det første steget i produksjonen,» sa den spanske industri- og turistminister Hereu i Boher, som har ledet forhandlingene med Europaparlamentet.

Han la til at det første som gjør et produkt grønt, er hjernen som designer det.

Mange klager fra forbrukerne

Forbrukerne har lenge sett seg leie på alt fra mobiltelefoner, skjermer og tekstiler med kort levetid og vanskelig å reparere. Derfor hilser den europeiske forbrukerorganisasjonen, BEUC, vedtaket velkommen og kalte det et betydelig fremskritt.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

«Dette vil gjøre ressursvennlig produksjon til den nye normalen,» skriver BEUC.

EU-kommisjonen skal nå utarbeide en liste over produkter som skal omfattes av de nye reglene. I en pressemelding skriver Kommisjonen at dette vil omfatte en lang rekke produkter, som tekstiler og møbler. I tillegg produkter av jern, stål og aluminium, dekk, maling, smøreoljer og kjemikalier. Energirelaterte produkter og elektronikk er også med på listen over det som blir prioritert.

Produkter som ikke omfattes av de nye reglene, er mat, dyrefôr, medisiner og kjøretøy.

Kaste usolgte produkter

På ett område har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet skjerpet EU-kommisjonens opprinnelige forslag. Det kommer regler som skal hindre selskaper i å dumpe klær og fottøy direkte på fyllinga. Her blir det unntak og overgangsordninger for mindre og mellomstore selskaper.

Dette skal etter hvert utvides til å omfatte andre sektorer enn fottøy og klær, dersom man finner det nødvendig.

Det innføres en meldeplikt for store selskaper av forbruksvarer til å opplyse om omfanget av og hvorfor de destruerer usolgte produkter. Det håper EU skal gjøre at selskapene tenker seg om to ganger og at myndighetene lettere kan følge med.

Produkter får et pass

Forbrukeren skal få mer opplysninger om hvor bærekraftig et produkt er. Dette inkluderer et «digitalt produktpass.»

Dette passet vil være en lett tilgjengelig tag på produktet som skal opplyse om produktets bærekraft. Målet med dette er både å sette forbrukerne i stand til å ta gode valg, men også lette myndighetenes kontroll med produktene.