EU vrir støtteordning fra olje og gass til strømkabler til sjøs og hydrogen

EU skal ikke lenger finansiere olje- og gassprosjekter. Investeringene i grenseoverskridende prosjekter av felles viktighet, skal være grønne.

Det var i de sene nattetimer onsdag at Europaparlamentet og Rådet (medlemslandene) kunne avslutte forhandlinger om nye regler for grenseoverskridende  infrastrukturinvesteringer. Det slås fast at ingen olje- og gassinfrastruktur i fremtiden vil få støtte eller finansiering gjennom «Connecting Europe Facility.» Dette er en ordning som fremmer sysselsetting, vekst og konkurranseevne gjennom målrettede investeringer i infrastruktur. Tre områder er med, nemlig energi, telekom og transport. Ordningene omfatter ikke utbygging av olje- og gassfelt. Dette handler om infrastruktur i energisektoren som omfatter mer enn ett EU-land.

Tøffe forhandlinger

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

For et år siden foreslo EU-kommisjonen å utelukke olje- og gassprosjekter. Men det har tatt meget lang tid og vært tøffe forhandlinger før den slovenske infrastrukturminister Jernej Vrtovet kunne erklære at en avtale var inngått. Det er det slovenske formannskapet i EU som har ledet forhandlingene på vegne av medlemslandene. I flere EU-land har man ivret for at særlig gassprosjekter skal være omfattet.

­I de nye retningslinjene prioriteres støtte til offshore strømkabler, infrastruktur for hydrogen, som er viktig for blant annet å dekarbonisere energisektoren, og smarte nettverk.

Malta og Kypros får unntak

Men det finnes noen unntak fra nei til olje og gass. Malta og Kypros er ikke knyttet til EUs gassnettverk, og de får støtte til en ledning hver som knytter dem til det europeiske nettverket.

Kommisjonen vedtok nylig en liste over prosjekter av felles interesse for de neste to årene. Der er gassprosjekter med, men ikke olje. Grunnen til det er at den listen er satt opp etter de reglene som gjaldt inntil Rådet og Europaparlamentet ble enige natt til onsdag.

Revideres hvert annet år

Hvert annet år revideres denne listen og nye prosjekter kommer til. På den listen som kommer om to år, vil det ikke være hverken olje- eller gassprosjekter som ikke er nevnt i unntaket. For eksempel rørledningene til Malta og Kypros. Tidligere har både gasslagre, rørledninger for olje og gass, oljeterminaler og oljelagre vært med på listen.