Her er IEAs 10 punkts plan for å få EU ut av Putins gassgrep

Store gasskontrakter med Russland utløper i år. IEAs råd er at ingen europeiske selskaper fornyer kontrakter med Gazprom og dermed starter avvikling av gasskontrakter med Russland.

Toppsjefen i Det internasjonale energibyrået IEA Fatih Birol, la torsdag frem en 10 punkts plan for å redusere EUs avhengighet av russisk gass.

Han understreket på pressekonferansen at dette skal skje innenfor den planen for det grønne skiftet som EU har lagt frem.

Dette er oppsummert IEAs plan:

  1. Ikke inngå nye gasskontrakter med Russland. Innen utgangen av 2022 utløper gasskontrakter på 15 milliarder kubikkmeter. Det gir EU muligheten til å starte med å skaffe seg alternativ gass.
  2. Gass fra Russland skal erstattes av annen gass. IEA mener at EUs egen produksjon og økt gass i rør fra Norge og Aserbajdsjan, kan skaffe ekstra 10 milliarder kubikkmeter i året målt mot 2021. EU kan også øke importen av nedkjølt flytende gass (LNG).
  3. Krav om minimum gasslagre for å møte sesongmessige svingninger. IEA mener at EU-lagrene innen 1. oktober må være 90 prosent fulle for å møte neste vinter. Det betyr at gasslagrene må øke med 18 milliarder kubikkmeter.
  4. Øke satsing på vind- og solkraft ved å bygge mer, fortere. 35 TWh ekstra gjennom det neste året vil kutte gass tilsvarende 6 milliarder kubikkmeter gass.
  5. Mer bioenergi og atomkraft. IEA peker på at en kan utsette avvikling av atomkraft og at bioenergi-kraftverk gikk for halv kapasitet i 2021.
  6. Sette i verk tiltak som verger forbrukerne mot de skyhøye energiprisene.
  7. Forsere å skifte ut gasskjeler med varmepumper for å redusere forbruket av gass. Ved å doble dagens hastighet i utskifting av gasskjeler, så kan det på EU-nivå spares tilsvarende 2 milliarder kubikkmeter gass i året.
  8. Økt satsing på energieffektivitet i bygninger og industri. I dag blir 1 prosent av bygningsmassen i EU renovert hvert år, dersom dette økes med 0,7 prosent mener IEA en kan spare 1 milliard kubikkmeter.
  9. Senke temperatur i bygg. I dag er gjennomsnittstemperaturen i bygg i EU 22 grader, en grad ned betyr 10 milliarder kubikkmeter spart. I tillegg kutter det utgifter for konsumenter.
  10. Øke tiltak for å diversifisere og dekarbonisere kilder for strømforsyning. I dag er det gasskraft som dekker opp sesongsvingninger, men EU-landene må gjøre mer for å sikre at de har energiressurser som kan dekke opp sesongsvingninger og gi fleksibilitet uten bruk av gass.

Les hele planen her.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

I tråd med EUs planer

EUs energikommissær Kadri Simson understreket under den web-baserte pressekonferansen at IEAs 10 punkts plan er sammenfallende med det som EU nå planlegger. I neste uke legger EU frem en melding om forsyningssikkerhet og energimarkedet. En rekke av de samme tiltakene som IEA peker på, vil dukke opp her.

Her kan du lese Energi og Klimas lekkasje fra planen.

Den franske ministeren for ressurser, Barbara Pompili, representerte EU-formannskapet. Hun understreket at atomkraft har en rolle å spille i det grønne skiftet. Hun opplyste også at EU i løpet av 15 dager vil ha koblet Ukraina til det europeiske strømnettet. Ukraina brøt med russisk strømforsyning for vel en uke siden.