Hvor lenge skal bensinbilen være til salgs i EU?

Med knapt flertall slo Europaparlamentet fast at det ønsker å stanse salg av nye bensin- og dieselbiler i 2035. Nå gjenstår det å få med seg EUs medlemsland.

Med dette vedtaket starter den store kampen om bensin- og dieselbilens levetid i EU. Men ingenting er avgjort ennå.

– Jeg tror det er gode muligheter for at vi kan få med Rådet (medlemslandene) på at det ikke skal selges fossile kjøretøy etter 2035. Vi hadde gjerne sett at det skjedde før, sier den sosialdemokratiske klimatalspersonen, Jytte Guteland, etter at Europaparlamentet onsdag kveld stemte for en slik utfasing.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Medlemslandene bestemmer seg i juni

I slutten av juni skal Ministerrådet (medlemslandene) for miljø møtes i Brussel. Det er ventet at de kommer til å hamre ut sin posisjon. Etter det skal parlamentet og Ministerrådet forhandle seg frem til enighet som så blir lovteksten.  

Det var stemmelikhet da saken ble behandlet i miljøkomiteen. Derfor var det knyttet stor spenning til hva parlamentet i plenum skulle falle ned på onsdag. Med 339 mot 249 stemmer og 24 som avsto, var det klart at parlamentet ønsker stans i salg av nye fossilbiler i 2035. Det store mindretallet ønsket seg en lengre tid før en setter bom for å selge nye fossile biler.

Dette viser tydelig at dette er kontroversielt.

Regner med mye lobbying

Guteland sier at hun regner med at bilindustrien vil lobbe for et lengre liv for fossile biler, og da er spørsmålet hva land med stor bilindustri gjør. Tyskland er det landet som sitter i en nøkkelposisjon. Men det er også andre land som mener at det er for tidlig å fase ut salg av nye bensin- og dieselbiler.

Vedtaket i Europaparlamentet er etter de samme linjer som EU-kommisjonen foreslo. Dette er et element i den store “Fit for 55”- pakken som nå behandles i Rådet og parlamentet.

Selv om det er stans i salget av nye biler, vil det rulle bensin- og dieselbiler på veiene i mange år etter 2035. Det vil være tillatt å omsette brukte fossile biler.

portrett jytte guteland
Den svenske europaparlamentarikeren Jytte Guteland er inne i sin andre periode. Guteland har blant annet vært leder av det sosialdemokratiske partiets ungdomsorganisasjon, SSU.

Ford og Volvo har støttet en utfasing av fossilt nybilsalg i 2035, mens andre, som Volkswagen, sier de har det som mål.

– Det å kjøpe og kjøre en nullutslippsbil blir billigere for forbrukerne, sa saksordføreren, Jan Huitema, etter at vedtaket var gjort.

Strengere krav

Men på veien frem til at en skal fase ut fossile biler fra nybilsalget, skal også kravene om utslippsreduksjoner trappes opp.

Guteland mener at en stans i fossilt nybilsalg i 2035 er siste sjanse om en skal sikre seg at det ikke finnes fossile biler på veiene i EU etter 2050.

Norge ønsket strengere regler

EFTA/EØS-landene hadde spilt inn til EU at de ønsket 2030 som dato for utfasing. Dette var også et standpunkt som fikk støtte av de nordiske EU-landene. Norge blir omfattet av et slik forbud som følge av EØS-avtalen. Hva som blir holdningen i Rådet er ennå ikke avklart.

Nylig la EUs Miljødirektorat (EEA) i København frem en rapport som viser at utslippene fra bilparken øker. Det skjer til tross for strengere utslippskrav. Transportsektoren står for en fjerdedel av klimagassutslippene. Den har en nøkkelrolle i å nå EUs klimamål om 55 prosent kutt i forhold til 1990-nivå i 2030. Da må utslippene ned, og løsningen er at bilparken elektrifiseres, var det klare rådet fra EEA.