Ingen bønn om mer norsk gass fra EU-kommisjonen

I neste uke skal EU-kommisjonen og det slovenske formannskapet stå skolerett i Europaparlamentet. Tema er de skyhøye energiprisene.

Olje- og energiminister Tina Bru avsluttet uken med å møte EU-kommissær for energi Kadri Simson i Brussel. De skyhøye gassprisene sender strømprisen til himmels i EU. Dette er nå det dominerende tema på energifronten i hele EU.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Simson sier at det er økt etterspørsel etter gass på verdensmarkedet som sender strømprisen i været.

Norge er den nest største leverandøren av gass til EU, etter Russland. I motsetning til Norge eksporterer ikke russerne for fullt og kritiseres for dette.

– Ba Simson om mer gass fra Norge?

– Nei, vi snakket ikke om det, men vi snakket om hvor viktig det er at Norge er en stabil leverandør. Hun pushet ikke, men hun anerkjente Norges rolle for energimiksen i EU og i et energisikkerhetsperspektiv, sa Tina Bru i et møte med norske medier etter samtalene.

Fra 1. oktober øker Equinor og partnerne gasseksport fra blant annet det gigantiske Troll-feltet med 1 milliard kubikkmeter. Norge har aldri tjent mer penger på gasseksport enn det vi gjør nå. I august var verdien av gasseksporten fem ganger høyere enn i samme måned i fjor.

På den politiske dagsorden

Onsdag skal Europaparlamentet behandle en resolusjon om energikrisen. Da kommer både det slovenske formannskapet i EUs ministerråd og Simson til å være til stede.

Strømprisen blir det dominerende tema når EUs stats- og regjeringssjefer møtes i Brussel 21. og 22. oktober.

En gruppe med europaparlamentarikere har bedt om at russiske Gazprom granskes, fordi de mener at selskapet bevisst holder igjen eksport. Grunnen skal være at Russland ønsker å presse frem en raskere godkjenning av den omstridte gassrørledningen Nord Stream 2. Den går fra Russland til Tyskland på bunnen av Østersjøen.

Verktøy for lavere priser

Kommisjonen har varslet at de vil lage en «verktøykasse» med tiltak som medlemslandene kan sette i verk. Dette vil blant annet bety bruk av avgiftslettelser.

– Snart, svarte Simson da Energi og Klima spurte om når denne «verktøykassen» er klar.

– Vi vurderer ulike kortsiktige tiltak som kan hjelpe forbrukerne, sa Simson og nevnte konkret lettelser i avgifter og direkte støtte til de mest økonomisk vanskeligstilte.

Redusere import

– Men i det lange løp må vi ta tak i problemet med importavhengighet av fossil energi. Her er også investeringer i energieffektivitet viktig. Lavere forbruk er bra for planeten og for forbrukerne, la hun til.

Flere EU-land innfører nå tiltak for å hindre at prisene stiger ytterligere, eller de kompenserer svake grupper. Frankrike innfører makspris på strøm og sender en sjekk på 100 euro til husstander som sliter økonomisk.

For EU-kommisjonen har det vært viktig at disse tiltakene ikke skader EUs indre marked for energi.

Gassens fremtid

Selv om tonen mellom avtroppende energiminister Bru og Simson var god, betyr ikke det at fremtiden for norsk gass er skyfri i EU.

EU skal bli karbonnøytralt i 2050. Simson viste til at dette får konsekvenser for gass som energikilde.

– Vi vil erstatte gass og olje i et lengre perspektiv, men på kort sikt vil gass spille en rolle. Den hjelper oss til å fase ut mer forurensende energikilder som for eksempel kull, svarte Simson diplomatisk da hun ble bedt om å svare på hva slags perspektiver norske gasselgere kan se for seg.