Ingen nye bensin- eller dieselbiler i EU etter 2035

Det skal ikke selges nye bensin- eller dieselbiler i EU etter 2035. Det er nå klart etter at Europaparlamentet og medlemslandene ble enige om dette denne uken.

Enigheten mellom de to EU-institusjonene betyr at det første av direktivene i den store «fit for 55»-pakken er vedtatt. Denne pakken, som består av en rekke direktiver og endringer av direktiver, skal sikre at EU når målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Dette innebærer ikke at det blir forbudt å kjøre fossilbil i EU etter 2035. En bil har en levetid på 10-12 år i EU. Det betyr at det vil være bensin- og dieselbiler på veiene omtrent frem til 2050.

Et sterkt signal

– Dette sender et sterkt signal til forbrukere og industrien om at EU går i retning av null utslipp fra trafikk, sier EUs kommissær for det grønne skiftet, Frans Timmermans.

Han legger til at en nå ser at den europeiske bilindustrien allerede følger dette opp.

Ifølge Timmermans ser en nå at det skjer en endring i retning av utslippsfrie biler over hele Europa.

Kutte nye bensinbiler

I tillegg til forbudet fra 2035 har også EU samlet seg om nye utslippsregler. Personbiler skal redusere utslipp med 55 prosent innen 2030 og for lastebiler 50 prosent.

Dette vil stille nye krav til de bensin- og dieselbiler som fortsatt skal selges. I en omfattende rapport i juni advarte EUs Miljøbyrå i København om at utslippene i transportsektoren økte. Grunnen til dette er at det blir mer varetransport på vei og at europeere kjører mer med større privatbiler.

Norge blir omfattet av vedtaket som EU nå har fattet som et ledd i EØS-avtalen. Efta-EØS-landene har ønsket seg strengere regler og at forbudet skulle gjelde fra 2030. Dette hadde også støtte fra flere EU-land. Men særlig de landene som er avhengig av en betydelig bilindustri, har bremset dette. Enigheten mellom Europaparlamentet og Ministerrådet er i tråd med Kommisjonens forslag.

Det kompromisset som Europaparlamentet og Ministerrådet ble enige om sent torsdag kveld skal formelt godkjennes av parlamentet og rådet. Det vil skje om kort tid og så vil dette tre i kraft.