Kort EU-frist for innspill til reform av strømmarkedet

EU-kommisjonen har bedt om innspill til reform av strømmarkedet. Forbrukere, næringslivet, myndigheter og energiselskaper har frist frem til 13. februar med å komme med synspunkter.

I løpet av første kvartal skal EU-kommisjonen legge frem lovforslag om en reform av utformingen av strømmarkedet i EU.  

Norge kommer til å være omfattet av en slik reform, fordi dette er EØS-relevant.

Behovet for en slik reform har vært diskusjonstema i EU siden strømprisen begynte å stige for mer enn ett år siden.

Første skritt mot en lov

Det første formelle skrittet er at Kommisjonen ber om innspill i en såkalt konsultasjonsrunde. I den forbindelse har Kommisjonen, som vanlig, laget en liste med spørsmål som de berørte partene blir bedt om å svare på.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Alle som ønsker det, kan gi sine svar på spørreskjema som krever innlogging. Fristen er 13. februar.

For dårlig tid?

På EU-kommisjonens daglige briefing mandag ble det stilt spørsmål om tre uker er en lang nok svarfrist, med tanke på at dette er en meget omfattende reform. Det tok år å få på plass det strømmarkedet som EU nå har.

Talsmann for energi i EU-kommisjonen, Tim McPhie, viste til at det allerede har vært omfattende diskusjoner om dette og at alle aktørene vet at en reform er på vei.

Litt humoristisk viste Kommisjonens talsmann til at de har lagt fristen før Valentines day.

Klare krav

Ifølge Kommisjonens pressemelding er målet med reformen:

  • Gjøre strømregningen mindre avhengig av kortsiktige priser på fossil energi og øke satsingen på fornybar energi.
  • Markedet må bli mer funksjonelt for å ivareta forsyningssikkerhet, og til fulle bruke alternativer til gass ved å sikre lagre og endre etterspørsel.
  • Beskytte forbrukerne.
  • Øke innsyn i markedet ved blant annet bedre overvåking.

EU-kommissær for energi, Kadri Simson, fremhever i en skriftlig uttalelse at strømmarkedet har tjent EU vel i 20 år. Men at energikrisen viser at vi trenger å skape et markedsdesign for fremtiden, nemlig å levere rimelig, ren energi til alle.

Det er et meget omfattende spørreskjema Kommisjonen har utarbeidet. Spørsmålene dekker både det fysiske og det finansielle markedet.

Samler støtte

En reform av «markedets design,» som det heter på EU-språk, har vokst frem som et prioritert område for den sittende Kommisjonen. Det er blitt stadig mer aktuelt som følge av de skyhøye energiprisene, der strømprisen er blitt presset opp av de høye gassprisene. Dette har det siste året vært tema på EU-toppmøter og på formelle og uformelle møter blant energiministrene.

Kommisjonens president Ursula vom der Leyen har vært opptatt av at forbrukerne skal få fordelene av at det stadig kommer mer billig fornybar kraft inn i markedet.

Spania med forslag

Spania sammen med flere andre land har ønsket seg en mer omfattende reform, og de spanske tankene ser ut til å vinne gjenklang. Nylig la Spania frem et notat (non-paper) der det beskrev en ordning for å skille gassprisen fra strømprisen. Spania foreslår å dele markedet i to, et for fossil/regulert kraft og et for fornybar. Mange av tankene ble møtt med velvilje fra for eksempel Tyskland.

Les også:

Våt nye temanotat gir en enkel innføring i hvordan kraftsystemet er bygget opp, og hvordan det norske og europeiske strømmarkedet fungerer.

Dominere våren

Denne saken kommer til å være en viktig sak på EU-institusjonenes dagsorden dette året.

Når Kommisjonen kommer med sitt forslag, skal det behandles av Rådet (medlemsstatene) og Europaparlamentet. Når de to institusjonene er enige, blir noe lov i EU.

Det svenske EU-formannskapet har allerede forberedt seg på at dette blir en het sak for dem.

Striden står mellom dem som vil ha minst mulig inngripen i markedet, og dem som ser for seg en mer omfattende reform.

Ber om forsiktighet

Energibransjen har vært blant dem som har advart mot å reformere et marked som har fungert bra. Den viser til at man nå er i en ekstraordinær situasjon pga. krigen i Ukraina og at det ikke bør føre til panikkhandlinger.

EUs tilsynsorgan for energimarkedet, ACER, har heller ikke vært begeistret for å endre for mye på dagens organisering av markedet.

I løpet av mars er det ventet at Kommisjonen legger frem sitt endelige forslag.