Macron hindrer fri flyt av gass i det europeiske markedet

I skyggen av energikrisen i Europa raser en strid mellom Tyskland, Spania og Portugal på den ene siden og Frankrike på den andre. Den gjelder en vel 200 kilometer lang gassrørledning mellom Frankrike og Spania.

Den franske presidenten, Emmanuel Macron, vil ikke knytte sammen det spanske og franske gassrørsystemet med rørledningen MidCat. Noe som ville gitt mer gass inn i EU og på kort sikt hjulpet Tyskland.

Striden står om å forlenge gassrørledningen MidCat vel 200 kilometer fra området rundt Barcelona over Pyreneene og til den sørfranske byen Carcassonne, best kjent for sin middelalderborg.

Gammel sak

MidCat som ikke forlenges inn i Frankrike. Illustrasjon: Håvar Skaugen, Energi og Klima

Debatten rundt denne vel 200 kilometer lange ledningen har pågått i 15 år. Lenge var den omstridt også av klimahensyn, fordi mange anså dette som en måte å forlenge fossilalderen på. For et par år siden ble den ansett som ulønnsom.

Krigen i Ukraina og bortfallet av russisk gass inn i EU, har endret dette. Nå er den blitt et symbol på flaskehalser i det europeiske gass-systemet som hindrer at gass som kommer til Europa, flyter fritt. Dette er den energisolidariteten som det frie energimarkedet i EU skal stimulere til. Slike flaskehalser er akkurat det som EU og IEA har advart imot.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Den spanske energiministeren, Teresa Ribera, mener at dette er en mye viktigere sak enn bare et bilateralt spørsmål mellom Spania og Frankrike.

Internt i EU vokser også støtten for å utbedre slike flaskehalser, og MidCat er spesielt nevnt ved flere anledninger som en forbindelse som burde bygges. I sin årstale var EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen opptatt av solidaritet mellom EU-land når det gjaldt energi. Det ble klart tolket som en støtte til MidCat.

Macron: Vil ikke hjelpe nå

På en pressekonferanse etter den tyske forbundskansler Olaf Scholz’ besøk i Paris nylig, avviste Macron å støtte denne gassledningen. Han pekte derimot på at den ville ta lang tid å bygge og ikke hjelpe i den akutte situasjonen, skriver Euractiv.

I tillegg viser franske myndigheter til at det alt finnes gassrør mellom Spania og Frankrike og at de dekker behovet.

Frakte mer enn Snøhvit

Etter planen skal ledningen kunne frakte 7 milliarder kubikkmeter gass i året. Det er litt mer enn hele gassproduksjonen ved det norske Snøhvitfeltet utenfor Finnmark. I tillegg sukrer Portugal og Spania prosjektet med at denne ledningen i fremtiden kan frakte hydrogen. Men Frankrike står på sitt. De vil ikke bygge ledningen på fransk side.

Frankrike er ikke så interessert i å være transittland for gass fra Spania/Portugal til Tyskland. Spania har for eksempel seks LNG-terminaler og Portugal to som til sammen importerer betydelige mengder gass på skip fra USA og Midtøsten. I tillegg er det to gassrør fra Nord-Afrika til den iberiske halvøy. Tyskland står klar til å ta imot gass fra den iberiske halvøy via Frankrike for å dekke opp for bortfall av russisk gass.

Blir for dyrt

Anslag viser til det kan koste kanskje 3 milliarder euro (30 milliarder kroner) å bygge den delen av røret som skal være på fransk side. Den regningen ønsker ikke den franske presidenten å sende videre til franske skattebetalere. Han mener at de ikke skal dekke utgiftene ved Tyskland og Spanias feilslåtte energipolitikk. Tyskland som avvikler atomkraft og trenger gass og Spania som har for mye LNG de vil selge.

En annen grunn til at Frankrike ikke ønsker MidCat er at oljeselskapet Total nylig offentliggjorde at det vil investere tungt i gassfelt i Qatar. Den gassen skal fraktes på skip til LNG-anlegg i Marseille. Dermed er det ikke ønskelig, sett med franske øyne, å åpne for betydelig spansk LNG inn i franske rør som konkurrerer om kunder i for eksempel Tyskland.