Mange treff for EUs datingtjeneste for gassmarkedet

EUs svar på «tinder for gassmarkedet» har matchet 77 kjøpere av gass med 25 selgere. De som har funnet hverandre forhandler nå totalt om rundt 11 milliarder kubikkmeter gass.

Kommunikasjonssjef Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor bekrefter at selskapet deltar i EUs plattform for gass, blant tradere også kalt «Tinder for gasselgere og kjøpere.»

Det vil si at Equinor har lagt inn bud og er med i den videre prosessen om salg av gass til kunder som har meldt inn behov via EUs plattform for gass.

Denne plattformen eller tjenesten er laget for at EU skal samle markedsmakt og sikre tilgang på gass til fordelaktige priser. Den er et av mange svar på energikrisen som har rammet EU-landene.

Slik virker det

EUs energiplattform virker slik: EU-kommisjonen ber selskaper som ønsker å kjøpe gass å melde inn behovene. Disse samles og legges ut på anbud som så selgere av gass svarer på. Men når Kommisjonen har «matchet» kjøper og selger, er deres jobb ferdig. De detaljerte kontraktsforhandlingene og om det virkelig blir noe mer enn kontakt mellom kjøper og selger, avgjøres i bilaterale forhandlinger.  På en måte som en datingside, lik Tinder.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

EU er ikke part i kontraktene eller i de detaljerte forhandlingene.

Mer å få kjøpt enn kjøpere

Det var 77 selskaper fra EU-landene som tidligere i mai meldte inn et totalt behov for 11,6 milliarder kubikkmeter gass. 25 selskaper som selger gass meldte innen 15. mai til sammen inn 13,4 milliarder kubikkmeter. 

Ifølge Kommisjonen er det både små og store selskaper som selger og kjøper.

Ifølge EU-kommissæren har allerede kjøpere og selgere som tilsvarer 10,9 milliarder kubikkmeter fått match og forhandler. Hvilke selskaper vil ikke Kommisjonen opplyse. Heller ikke hvor mange av de 77 kjøperne som har fått match med de 25 som tilbyr gass.

Equinor er størst

Equinor som selger sin egenproduserte gass, og gass som den norske stat eier direkte, er nå den største selger av gass i EU-markedet.

På direkte spørsmål om hvor store volum det har meldt inn og hvem Equinor forhandler med over denne plattformen, svarer Frantzen Eidsvold:

–Dette er kommersielle detaljer som vi ikke går ut med nå.

Gass fra hele verden

Gass leveres enten via rørledninger eller som nedkjølt flytende gass (LNG) på skip fra særlig USA eller Midtøsten. Fordelingen er omkring 80 prosent rørgass og 20 prosent LNG i de kontraktene som nå forhandles via EUs energiplattform. Equinor leverer både rørgass fra norsk sokkel og LNG fra Melkøya ved Hammerfest til Europa.

Suksess, mener EU

Kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič sa på en pressekonferanse tirsdag at dette viste at tjenesten er en suksess. Men han kunne ikke svare på om dette virkelig ville gi kjøperne en lavere pris, enn den de kan oppnå i markedet.

Šefčovič understreket derimot at plattformen bidrar til å sikre forsyningen av gass og håpet at dette ville gi fordelaktige priser, fordi EU bruker sin markedsmakt.

Han peker på at flere av de fattige landene i EU særlig i øst har benyttet seg av denne muligheten til å kjøpe gass.

Bruker mindre gass

Gassprisen var 16. mai omkring 32 euro/Mwh på børsen TTF i Nederland.

Dette er omkring 10 prosent av pristoppen i august i fjor.  Den høye gassprisen drev strømprisen opp. De økte gassprisene førte til økt sparing i EU og økt satsing på fornybar energi.

Dette har bidratt til at gasslagrene i EU er rekordfulle og dermed lavere priser.

Ferske tall fra IEA viser at gassimporten til de europeiske OECD-landene sank med vel 17 prosent fra februar 2022 til februar i år.

Flere anbud – flere sjanser

Det er med EUs gass-tinder som det er med det virkelige tinder, det er flere sjanser. For dem som ikke deltok nå eller ikke fikk match, kommer det en ny runde i juni.

EU skal ha ytterligere tre før nyttår.

Kommisjonen kommer til å forsøke å få enda flere gasselgere fra andre hjørner av verden til å vise interesse for å selge via denne plattformen, opplyste kommissæren.

Økt interesse for langsiktige kontrakter

For å dempe gassprisen har EU og flere gasskunder vært opptatt av stabilitet og kjøpe gass på mer langsiktige kontrakter.

Equinors kommunikasjonssjef opplyser at Equinor opplever en økt interesse for langsiktige, faste kontrakter uavhengig av EUs energiplattform.

–Vi har tidligere uttalt at vi er interessert i å levere dette, sier han.