Momskutt i EU skal fremme det grønne skiftet

EU-landene er blitt enige om nye momsregler som åpner for lavere moms på blant annet sykler og solpaneler.

Tirsdag avsluttet EUs finansministre den tre år lange drakampen om modernisering av momsdirektivet. De nye reglene, som Europa-parlamentet skal strø sand på, har som formål å støtte opp om EUs prioriteringer. Det gjelder innenfor områdene folkehelse, digital omstilling og det grønne skiftet, skriver Kommisjonen i en pressemelding.

Den generelle momssatsen i EU er minst 15 prosent, og det skal den forbli. Men det åpnes for mer fleksibilitet. Ifølge det nye vedtaket kan medlemslandene gå ned inntil 5 prosent for inntil 24 ulike varer og tjenester. Det åpnes også for begrenset bruk av moms under 5 prosent og i spesielle tilfeller nullmoms.

De nye reglene skal være enklere og håpet er at det vil redusere momssvindelen i EU.

Norge er ikke omfattet av EUs momsregler, fordi de ikke er en del av EØS. Men indirekte kan de bli det, fordi redusert moms kan være statsstøtte. For eksempel er momsfritaket for elbiler behandlet av Eftas overvåkingsorgan Esa.

Tre viktige områder løftes frem

Innenfor områdene digitale tjenester er det internettforbindelse og strømming av kultur og sportsarrangement, som nå får mulighet for momsreduksjon. En annen stor gruppe er varer som beskytter folkehelsen. Under Covid-19 har det vært viktig å kunne redusere moms på blant annet ansiktsmasker. Dette er det nå tatt høyde for. I tillegg har man også fått med en rekke hjelpemidler for handikappede på listen over varer som kan gis lavere moms.

Styrke det grønne skiftet

Listen med varer og tjenester som styrker det grønne skiftet er blitt lengre. Solpanel som installeres i private hjem og offentlige bygninger, sykler og også «grønne» varmesystemer i hus. Det betyr at for eksempel varmepumper er med på listen.

EU-kommissær for økonomi, Paolo Gentiloni, slår fast at tirsdagens vedtak gir medlemsstatene mer fleksibilitet, slik at de kan innrette momssystemet ut fra nasjonale prioriteringer. Det skjer samtidig som man forsikrer at de samsvarer med EUs prioriteringer innenfor områdene det grønne skiftet, digital omstilling og beskyttelse av folkehelsen.

Noen faller ut

På den gamle listen over varer som kan gis momsreduksjon i EU, fantes det varer som er farlige for miljøet. Alle reduserte momssatser på varer eller tjenester som ikke er i tråd med det grønne skiftet skal avvikles senest innen 2030.

Ifølge Kommisjonen er det forventet at de nye reglene kan tre i kraft våren 2022.