Neppe grønn industriavtale mellom EU og Norge under COP-27

Det ligger ikke an til at Norge og EU inngår noen omfattende avtale om grønt industrisamarbeid under klimatoppmøte i Egypt. Det får Energi og Klima bekreftet i EU-kommisjonen.

Norge og EU skulle etter planen ha undertegnet en såkalt «grønn industriavtale» under FNs klimatoppmøte (COP-27) i Sharm el-Sheik Egypt. Dette møte starter 6. november. Når dette ikke skjer, er det fordi avtalen er omfattende og man ikke er ferdig.

En tjenesteperson i EU-kommisjonen sier at en slik avtale også må godkjennes av medlemslandene. Han forklarer at dersom de får dette og alle detaljer på plass, vil en gjerne at en undertegnelse skal skje i Sharm el-Sheik. Men slik saken står nå, er dette opplagt ikke særlig trolig.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Støre avventer

Også på norsk side har en dempet forventingene om en slik avtale i løpet av møtet i Egypt:

– Det er enighet om innholdet og målene. Men vi har ikke hatt som prioritet foran Sharm el-Sheik å få den avtalen ferdig. Hvis den skulle være klar for signering er det fint, sa statsminister Jans Gahr Støre til VG denne uken.

Norge vil ha olje og gass inn i avtalen

Det var Dagens Næringsliv som i september meldte at planen var å undertegne avtalen i Sharm el-Sheik. Avisen skrev også at Norge ønsket formuleringer om langsiktighet for gass inn i avtalen.

«EU støtter at Norge fortsetter å lete og investere for å sikre olje og gass til det europeiske markedet», var ordlyden Norge ønsket inn i avtalen.

Dette er meget kontroversielt. EU har som mål over tid å fase ut fossil energi, men krigen i Ukraina og bortfallet av russisk gass, har gjort at EU er blitt mer opptatt av forsyningssikkerhet.

Norge er EUs mest troverdige energileverandør. Mer enn 90 prosent av all gassen som produseres i Norge leveres i rør til Storbritannia og EU.

Støre og von der Leyen

Det var i februar at statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ble enige om å jobbe videre med en «grønn allianse» mellom EU og Norge. Dette arbeidet ble forankret hos medlemslandene i september. I det dokumentet som ble sendt til Rådet (medlemslandene) gjentas det at målet er å ha avtalen ferdig til COP-27, men at dette ikke er definitivt avgjort.

Kommisjonen gjør det også klart at den vil forankre avtalen -som vil være et såkalt ikke bindende instrument – hos medlemslandene.

Norge har siden forhandlet med EU om det som kalles en grønn allianse eller tidvis et grønt industripartnerskap. Det skal blant annet omfatte batterier, mineraler, hydrogen, karbonfangst- og lagring og havvind. Men kanskje også en langsiktighet for norsk gass.

Gass i egen arbeidsgruppe

 I tillegg ble det i september satt ned en arbeidsgruppe mellom EU og Norge som «skal bidra med beslutningsgrunnlag for å stabilisere energimarkedet.» Fra norsk side ledes den av EU-ambassadør Rolf Einar Fife og har med folk fra ulike departementer i Norge og ulike generaldirektorat i EU-kommisjonen.

Tjenestepersonen i Kommisjonen hverken bekrefter eller avkrefter at det finnes formuleringer om gass i den grønne industriavtalen som nå forhandles frem.  Men han forklarer at det er en viss «spill over» mellom disse to prosessene. Men vedkommende bekrefter at det mellom EU og Norge drøftes kortsiktige og mer langsiktige løsninger knyttet til norske leveranser av særlig gass.