Norges grønne allianse med EU skal fylles med innhold

Norge og EU innleder nå samtaler for å fylle den grønne alliansen med konkrete klimaprosjekter.

Det var mer enn et halvt år på overtid at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og statsminister Jonas Gahr Støre den 24. april signerte den grønne alliansen. Dette er ingen juridisk eller folkerettslig bindende avtale, i motsetning til for eksempel klimaavtalen Norge har med EU. Grunnen til at det drøyde, var at Norge og EU hadde ulikt syn på utvinning av gass i arktiske strøk. Norge ville ha EU til å anerkjenne gassutvinning i det høye nord, mens EU i sin arktiske strategi ønsker et forbud mot leting og produksjon i disse områdene.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Løsningen ble at dette ikke er nevnt i teksten.

Innledende runder

21. juni skal en delegasjon fra UD, Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet møte sine motparter i EU-kommisjonen. UD koordinerer dette arbeidet, og det er avdelingsdirektør Kjetil Elsebutangen i UD som leder arbeidsgruppen. Dette er et første møte med sikte på å fylle avtalen med innhold. EU har en slik allianse med ett annet land, nemlig Japan.

Avtalen mellom Norge og EU ramser opp viljeserklæringer for et grønt samarbeid om alt fra hydrogenproduksjon, via karbonfangst og havvind til grønn transport og arbeid mot avskoging.

Karbonfangst fremheves

Karbonfangst og -lagring (CCS) understrekes som viktig i avtalen. Norge og EU forplikter seg til å samarbeide om å videreutvikle det europeiske markedet og infrastruktur for karbonfangst og -lagring. Dette var også noe EU-kommisjonens president understreket i en kort kommentar under signeringen i Brussel 24. april.

Men avtalen sier ikke noe om hvordan dette skal skje i praksis.

– Dette er en sterk viljeserklæring om samarbeid som kommer i tillegg til de bindende avtalene vi har med EU. Norge har bestemt at vi skal gjennomføre våre klimamål i samarbeid med EU. Nå får vi en operativ samarbeidserklæring. Effekten av denne avtalen er opp til oss. Vi må invitere bedriftene inn i dette samarbeidet, sa statsminister Jonas Gahr Støre til Energi og Klima da avtalen ble signert i april.

Etter det Energi og Klima kjenner til har det alt vært kontakt mellom arbeidsgruppen og næringslivet om konkretisering av den grønne alliansen.

Avventer batteriavtale

Samtidig med denne grønne alliansen har Næringsdepartementet forhandlet om et strategisk partnerskap om bærekraftige råmaterialer og batterier med EU. Denne ble satt på vent i påvente av uenighet om den grønne alliansen. Nå trenger denne avtalen noen justeringer og ifølge Næringsdepartementet tar en sikte på at denne kan signeres i sommer.