Norsk bioetanol-satsing kan hindres av EUs tollkvote

Norsk bioetanol laget av skog kan bli en betydelig eksportvare til et EU som trenger fornybar energi. Problemet er at den norske produksjonen om få år hemmes av for liten tollfri kvote inn i EU, frykter Norsk Industri.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har spørsmålet om utvidelser av tollkvoter for avansert norsk bioetanol på sitt bord. Det har hun hatt siden januar, da mottok departementet et brev fra Norsk Industri om denne saken.

I en e-post skriver departementets informasjonsavdeling: «Dette er et spørsmål som må vurderes ut fra en helhet, der det tas hensyn til de samlede interessene knyttet til norske landbruksprodukter.»

Når det kan ventes en avgjørelse, sies det ingenting om.

Norsk Industri mener at avansert bioetanol laget på skogsavfall ikke er å anse som et landbruksprodukt i denne sammenheng.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Blandes i drivstoff

Bioetanol blandes inn i drivstoff slik at transportsektoren kan møte utslippskravene.

Dette er viktig for at EU-landene skal kunne nå sine klimamål.

I et brev til såvel Landbruksdepartementet som Næringsdepartementet fra januar, fremhever Norsk Industri EU som et «potensielt voksende marked for norske produsenter» som lager andre generasjons bioetanol av ressurser fra norske skoger.

Fagsjef Marit Holtermann Foss i Norsk Industri sier at det vil ta noen år før den norske industrien når volumtaket, men at de reiser saken nå i god tid for å finne en løsning. 

I brevet peker hun på flere alternativer.

Tollfrihet for etanol av skogsavfall

Den tollfrie kvoten for bioetanol, både den som lages av skogsavfall og den som lages av landbruksprodukter som ellers kunne brukes til mat eller fôr, er på til sammen 16,4 millioner liter pr. år.

I brevet ber Norsk Industri «om at volumbegrensningen for avansert bioetanol basert på skogsråvarer for tollfri eksport til EU fjernes i sin helhet eller sekundært at den økes til et volum som ikke setter begrensninger for eksisterende eller framtidig produksjon, f.eks. 100 mill. liter i første omgang.»

De ber også om at en vurderer om «avansert bioetanol faller inn under protokoll 3, i og med at dette er en industriell prosess basert på råstoff som ikke kommer i konkurranse med landbruket.»

Næringsdepartementet: En utfordring

Næringsdepartementet svarer i et brev at det ikke er rette instans og henviser til Landbruksdepartementet. Men det er laget et notat til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). I det slås det fast at «volumbegrensningene er en utfordring.»

Departementet skriver også i et brev til Norsk Industri at «vi ser behovet for en løsning.»

Brevet er også sendt til Landbruksdepartementet.

Vestre har gjort grønn industri som en av sine fanesaker. Men hva Næringsdepartementet endelig konkluderer skal være løsningen er sladdet og dermed unntatt offentlighet i departementets notat.

Landbruksdepartementet svarer at saken fortsatt er til behandling.