Scholz bønnhørt i Brussel: EU vil danne klimaklubb

EU-kommisjonen vil ta initiativet til å danne en koalisjon for handel med grønne varer.

Mannen som trolig overtar som forbundskansler i Tyskland, Olaf Scholz, lanserte tidligere i år et forslag om en klimaklubb. Der skulle EUs store handelspartnere som USA, Kina, Japan, Storbritannia, Canada med flere være med. En slik klubb skal hindre at det oppstår handelshindringer eller stridigheter som følge av klimatiltak.

Scholz som er tysk finansminister, mente at det ikke holder at bare EU vedtar strenge utslippskrav. Man må få med seg andre land i verden og enes om felles standarder for å hindre at verdenshandelen blir lidende og at europeisk industri taper i konkurransen.

– Det er en god ide å diskutere å ha en slags klubb av folk som er villig til å gjøre det samme og ikke konkurrere med hverandre, sa Scholz den gangen.

Les Energi og Klimas sak om Scholz’ initiativ her.

Nå ser det ut til at Scholz blir hørt i Brussel.

Møte neste år

EU-kommisjonen kommer neste år til å sammenkalle til et møte på ministernivå for å fremme handel som en måte å nå klima og miljømål.

Ifølge nettstedet Euractiv er dette det første skrittet i retning av å danne en klimaklubb, slik Tyskland har ønsket.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Det var på EUs første toppmøte for bærekraftige investeringer at økonomikommissær Valdis Dombrovskis kom med signalene. Møtet, som ble holdt digitalt, samlet folk fra finans, organisasjoner og politikere.

Hans budskap var at alle handelsministre i hele verden som vil fremme handel som et middel for å nå klimamålene, blir invitert. Han sa ingenting om når en slik konferanse kan bli holdt.

Inn i handelsavtaler

Dombrovskis viste til at EU allerede har innarbeidet bærekraft i handelsavtalene som unionen har inngått. I mai i år inngikk EU og Japan en «grønn allianse», der de understreket den felles ambisjonen om å nå nullutslipp i 2050.

Økonomikommissæren understreket at EU vil bruke handelsavtaler for å sette fart i arbeidet med klimatiltak og andre miljømessige utfordringer. Konkret nevnte han biodiversitet og bærekraftig matproduksjon.

Utspillet kommer i oppkjøringen til klimatoppmøtet i Glasgow (COP 26). Og det kommer også mens Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) skal starte behandlingen av Kommisjonens forslag til såkalt klimatoll, CBAM. Den vil legge avgift på import av stål og jern, kunstgjødsel, strøm og aluminium fra land som ikke har avgift på CO₂-utslipp. Forslaget har blitt møtt med skepsis fra flere av EUs store handelspartnere, særlig Kina. De mener dette mer er et proteksjonistisk tiltak enn et klimatiltak.

Les hvem som vil bli «straffet» hardest av CBAM her.

Norsk industri er sterkt skeptisk til deler av Kommisjonens forslag om CBAM. Bakgrunnen for det er blant annet avviklingen av frikvoter og at CO₂-kompensasjonsordningen over tid vil bli avviklet. Du kan lese om norsk kraftkrevende industris innvendinger her.