Storbanker til EU: Ikke gjør gassen og atomkraften grønn

EU-kommisjonen vil trolig få tommelen ned fra noen av verdens største investorer, dersom den åpner for å gi gass og atomkraft stempel som grønt og bærekraftig.

Det er ventet at EU-kommisjonen om meget kort tid skal konkludere i spørsmålet om gass og atomkraft skal inngå i taksonomien. Det vil si bli klassifisert som bærekraftig og dermed en grønn investering. I neste omgang betyr det at for eksempel pensjonsfond kan gjøres «grønne» ved å investere i gasskraftverk eller atomkraft.

Norge er den nest største eksportøren av gass til EU-landene, derfor vil Kommisjonens avgjørelse direkte påvirke Norge.

Det er en gruppe av på 61 institusjonelle investorer som utgjør Net-Zero Asset Owner Alliance som har utarbeidet en ennå ikke offentliggjort rapport. Der slår de fast at gass ikke bør omfattes av taksonomien, men heller få en egen lovgivning som en energiform som trengs i en overgangsperiode. Det var Bloomberg som først omtalte saken.

Store finansinstitusjoner er med

Denne alliansen støtter aktivt Paris-avtalen om klimanøytralitet i 2050. Med i alliansen er institusjoner som Allianz SE, AXA Group, BNP Paribas, Banco Santander og Barclays, bare for å nevne noen.

I notatet heter det at Alliansen støtter en taksonomi som er troverdig, nyttig og basert på vitenskap og forskning. De mener at å inkludere gass vil være i strid med EUs høye klimaambisjoner.

Viktig for atomkraft

Atomkraften advarer de mot å inkludere, fordi den kan ha andre skadevirkninger og risiko. I dag er det meget dyrt å bygge ny atomkraft i Europa på grunn av strenge sikkerhetsregler. Det er også vanskelig å få finansiert atomkraft, men det vil trolig endre seg om atomkraften blir erklært bærekraftig.

Disse signalene heller kaldt vann i blodet på EU-kommisjonen som nå er utsatt for et omfattende press.

Omkring 10 EU-land som har atomkraftverk presser på for å få atomkraft inn i taksonomien. I front for dette står Frankrike som får 70 prosent av sin strøm fra atomkraft. Tyskland leder an i gruppen av land som er imot å gjøre atomkraften grønn, og er i ferd med å stenge sine siste reaktorer.

Energikrisen styrker gassens stilling

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Gass har en viktig rolle i EUs energiforsyning. Den energikrisen som nå herjer i EU, er utløst av de rekordhøye gassprisene som har sendt strømprisen til himmels. Derfor er mange i EU opptatt av å sikre gassforsyning og at gassen skal spille en rolle frem til EU har klart å bygge ut nok fornybar energi. På siste møte blant EUs energiministre argumenterte Polen, Frankrike, Tsjekkia for at både gass og atomkraft ble en del av taksonomien. Men det var også dem som snakket mot – for eksempel Danmark.

Miljøgrupper har tydelig advart mot å slippe de to energiformene inn i taksonomien.  WWF mener at atomkraft og gass I taksonomien vil gjøre det til et verktøy for grønnvasking, skriver EUObserver.

Clientearth sendte nylig en juridisk betenkning til Kommisjonen, der de hevder at det vil være ulovlig å innlemme gassen i taksonomien.

Greenpeace sammen med mer enn 200 vitenskapsfolk har protestert kraftig mot å gjøre gassen grønn ved å ta den inn i taksonomien.