Strid om gjenbruk av vinflasker i EU

EU-landene ønsker seg mer fleksibilitet og mindre strenge mål for resirkulering og gjenbruk av avfall fra emballasje. Konkret vil de at vinflasker og pappavfall ikke omfattes av de strenge målene for gjenbruk som Kommisjonen har foreslått.

Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) skal nå forhandle seg frem til hva som skal være EUs regler for resirkulering og gjenbruk av avfall fra emballasje. Ifølge det påtroppende belgiske EU-formannskapet tas det sikte på å forhandle ferdig det nye direktivet i løpet av februar.

EUs lov på dette området er EØS-relevant og vil bli innarbeidet i norsk lov.

Ifølge den spanske økologiministeren Teresa Ribera la hver borger i EUs indre marked igjen 190 kilo med avfall fra emballasje i 2021. Uten at det skjer noe, vil dette øke med 20 prosent frem til 2030.

«Vi kan ikke la det skje. Enigheten i Ministerrådet sender en tydelig beskjed at EU er opptatt av å redusere emballasjesøppel fra alle kilder,» skriver hun i en pressemelding. Det var mandag at Ministerrådet ble enige om sitt mandat og forhandlingene med Europaparlamentet kan begynne.

Enigheten er stor om at bruken av emballasje må ned, mer må gjenbrukes eller resirkuleres. Men det er betydelig uenighet om viktige detaljer.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Vin- og ølflasker

Det forslaget som Kommisjonen la frem i november i fjor, er mer ambisiøst enn det både Ministerrådet og Europaparlamentet har som sine forhandlingsmandat.

Medlemslandene ønsker seg mer fleksibilitet. Og de vil også unnta vinflasker og kartong fra de strenge gjenbrukskravene som Kommisjonen foreslo.

Derimot vil EU ha mål for gjenbruk av annen emballasje som drikkeflasker av glass og noen andre former for emballasje. Det er første gang at EU nå ser ut til å sette krav til gjenbruk og ikke bare resirkulering.

Belgia er frustrert over at ølflasker ikke er omfattet av det samme unntaket for gjenbruk som vinflasker og mener dette er konkurransevridende.

Forslagene til gjenbruk av emballasje til drikkevarer vil ikke få noen umiddelbare konsekvenser for den norske panteordningen.

I tillegg må øyer med mindre enn 2000 innbyggere bli unntatt fra reglene, mener Ministerrådet. Dette kommer etter press fra Hellas.

Restauranter samle seg

Europaparlamentet har også gått inn for en viss utvanning av direktivet, som blant annet gjelder krav om resirkulering av emballasje fra restauranter. Medlemslandene ønsker at restaurantkjeder kan lage en pool for å oppnå kravet om gjenbruk-resirkulering.

Men på en rekke områder liggere det an til ganske dramatiske innstramminger.  

I 2030 skal all emballasje som brukes i EUs indre marked være mulig å resirkulere. En emballasje vil være ansett som resirkulerbar dersom materialet er designet for å være mulig å resirkulere. EU-regler vil også kutte avfall fra søppel med 5 prosent innen 2030 stigende til 15 prosent innen 2040, målt i forhold til 2018-nivå.

I tillegg kommer det nå regler om hva slags kjemiske stoffer emballasje kan inneholde. Det betyr at plastinnpakning for matvarer vil bli redusert med unntak når dette gjøres av hygieniske grunner.

Det nye direktivet vil trolig være ferdig forhandlet i februar. Dermed kan det endelig vedtas i parlamentet og Rådet før sommerens valg til Europaparlamentet.