Sverige får jobben med å løse EUs klimafloker

EU kommer neppe til å bli ferdige med den store klimapakken «Fit for 55» i høst. Dermed blir det Sverige som skal få på plass den omfattende pakken med klimalover. Svenskene overtar EU-formannskapet fra nyttår.

Sveriges EU-minister, Hans Dahlgren, sa på en pressekonferanse i Stockholm fredag at han ikke tror EU-landene og Europaparlamentet klarer å bli enige om den store pakken med klimalover kalt «Fit for 55» nå i høst. Det betyr at dette havner på Sveriges bord som fra nyttår overtar som formannskap i EU etter Tsjekkia.

«Fit for 55» skal sette EU i stand til å kutte utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Pakken ble presentert av EU-kommisjonen i juli i fjor.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Her er oversikten over de viktigste sakene som Rådet og Europarlamentet skal forhandle om.

Et krigsformannskap

Dahlgren presenterte fredag en foreløpig oversikt over hva Sverige vil prioritere når det for tredje gang siden 1995 overtar formannsklubben i EUs ministerråd.

«Krigsformannskap,» var begrepet Dahlgren brukte flere ganger om det Sverige skal overta fra første januar. Dahlgren viste til at det er en skjebnetid for EU.

Han understreket at det er krigen i Ukraina, de økonomiske virkningene av krigen, og ikke minst energikrisen som kommer til å prege EU også i første halvår neste år.

I tillegg til de omfattende utfordringene som krigen i Ukraina har ført til, skal altså EU behandle ferdig den mest omfattende klimalovpakken som noen gang er presentert. Så langt har medlemslandene og Europaparlamentet klart å holde tidsfristene.

Energikrisen suger kraft

Dahlgren mente at energikrisen vil bli et hovedtema på det uformelle EU-toppmøtet senere i høst. Og at dette kan komme til å føre til at også andre større saker blir skjøvet på. På bordet i EU ligger også «Repower EU”-pakken, som skal bidra til å dempe avhengigheten av russisk gass. Denne ble presentert i mai og i likhet med «Fit for 55» er denne EØS-relevant. Regjeringen har i sommer hatt denne ute på høring.

I løpet av våren har såvel Europaparlamentet som medlemslandene (Rådet) kommet frem til sine standpunkter til Kommisjonens omfattende forslag. Nå skal de forhandle seg frem til enighet. Dahlgren var tydelig på at ut fra de signalene han har fått, vil en ikke klare å bli enige om dette nå i høst. Dermed havner dette på Sveriges bord.

Sanksjoner og enighet

Den svenske EU-ministeren understreket at Sverige kommer til å være meget opptatt av å bevare den enigheten EU har vist vis-a-vis Russland. Det gjelder ikke minst i spørsmålene om sanksjonene, der Sverige har ønsket å skjerpe disse. Spørsmålet om å utvide sanksjonene til å omfatte gass, har det ikke vært enighet om i EU. Dahlgren utelukket ikke at dette ville være aktuelt våren 2023, men det avhenger av om EU har gjort seg uavhengig av russisk gass.

Stort apparat

Sverige skal fra nyttår lede alle ministermøtene og mange hundre møter i forberedende komiteer, der de tekniske forhandlingene føres. I tillegg er det Sverige som i kraft av formannskap skal lede forhandlingene med Europaparlamentet om «Fit for 55.»

Dahlgren la ikke skjul på at dette blir en betydelig utfordring. Mer enn 1000 embedsmenn og kvinner i det svenske regjeringsapparatet vil jobbe med formannskapet. I tillegg dobler Sverige tilstedeværelsen på sin delegasjon i Brussel.

Valg i Sverige

Det skal være valg i Sverige i september. Landet kan få en ny regjering kort tid før det overtar formannskapet. Dahlgren understreket at det så langt er bred politisk enighet om de mer generelle prioriteringene som regjeringen har lagt for formannskapet. Detaljene i dette vil ikke bli presentert før i januar.