Sverige klarer ikke nullutslipp uten å satse på atomkraft

Sveriges statsminister  Ulf Kristersson mener det er stadig flere land i EU som ser viktigheten av atomkraftens rolle i energiomstillingen.

Det er vel en uke siden EU-kommisjonen la frem sitt forslag til en plan for netto null industri (Net Zero Industry Act). Her får ikke atomkraft uten videre en plass på listen over nullutslippsteknologier. Det gjør bare atomkraftverk som bruker avansert teknologi som produserer minimalt med avfall, såkalte små modulære kraftverk (SMR).

Allerede da forslaget ble lagt frem, signaliserte den franske regjeringen at den ville ha all atomkraft inn i boksen for netto null teknologier, ikke bare SMR. Dette er meget omstridt, fordi en rekke land i EU mener at atomkraft ikke skal få et slikt stempel.

Netto null-strategien ble drøftet under EUs toppmøte her i Brussel torsdag. Men det var som en del av en større debatt om blant annet EUs sviktende konkurransekraft og utfordringene fra Kina og USA. Toppmøtet konkluderte ikke noe på dette punktet, men den svenske statsministeren var klar. På en pressekonferanse torsdag kveld oppsummerte han diskusjonen og sa at man kommer til å høre mye mer om atomkraft i tiden som kommer.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Sverige gjør felles front med Frankrike

På direkte spørsmål om han er tilfreds med Kommisjonens forslag, svarte den svenske statsminister Ulf Kristersson at den saken ikke er avgjort ennå.

­–Vi deler i bunn og grunn Frankrikes oppfatning om at atomkraften er en helt avgjørende del av klimaomstillingen, sa han, og han la til:

­–Så har vi stor respekt for at ulike land har ulike meninger om atomkraft. EU legger seg ikke opp i hvilken teknologi eller energisystem som hvert enkelt land har. Men for vår del er atomkraften helt avgjørende. Det er mye bedre at land bruker atomkraft enn at de bruker kull. Men når det er sagt, vi legger oss ikke opp i hva andre land gjør.

Bedre finansiering?

–Men hvilke konsekvenser får dette, vil det for eksempel bli enklere å finansiere atomkraft?

–Det gjenstår å se, svarte Kristersson, og la til at det en hadde hatt nå var en meningsutveksling på et mer generelt nivå.

På pressekonferansen torsdag kveld ga han uttrykk for at det er økende forståelse for atomkraftens rolle i energiomstillingen blant stadig flere av EU-landene, og understreket at de atomkraftpositive landene i EU samarbeider mer og mer.

Sverige tydelig for atomkraft

Den svenske statsministerens uttalelse sees på som en tydeliggjøring av svensk atomkraftpolitikk. Den tidligere sosialdemokratisk ledede regjeringen var mer tilbakeholden med å støtte atomkraften som et klimatiltak.

Men da den nye borgerlige regjeringen tok over i fjor, slo den fast at den ønsker at det skal bygges  nye atomkraftverk i Sverige.

Når Sverige nå tydelig gjør felles front med Frankrike, som er den store pådriver for atomkraft i EU, så er dette en ny linje fra svensk side.

Dette er netto-null teknologiene

I den såkalte netto null industripakken som Kommisjonen la frem nylig, listes netto null-teknologier. Disse er blant annet fornybar energi, varmepumper, fornybart drivstoff av ikke biologisk opprinnelse, bærekraftig alternativt drivstoff, elektrolyse og brenselsceller, avansert teknologi som kan produsere atomkraft med minimalt med avfall, små modulære atomkraftverk, karbonfangst, bruk og -lagring, teknologi som øker energieffektiviteten. 

Økt tempo i omstillingen

I konklusjonene fra toppmøtets første dag er den delen som handler om energi holdt i meget generelle former.

EUs stats- og regjeringssjefer ber Europaparlamentet og energiministrene om å jobbe raskt med reform av EUs kraftmarked. Det er bare litt over en uke siden den reformen ble presentert. Nå skal den behandles av Ministerrådet og Europaparlamentet.

I tillegg er toppmøtet meget opptatt av å sikre gassforsyningen foran neste vinter. Noe som er viktig for å holde energiprisene under kontroll.