Vattenfall vil ruste opp fire vannkraftverk i Sverige

Byggestart i 2026 og ferdigstillelse av fire nye vannkraftverk på 2030-tallet. Det er planene til det statlige svenske selskapet Vattenfall som ble presentert tirsdag.

Samme dag som klima- og miljøministre fra nær sagt hele Europa møtes her i Stockholm, slapp svenske Vattenfall en stor fornybarnyhet. For første gang på 12 år skal Vattenfall bygge ut ny vannkraft i Sverige. Dette skal skje på fire steder, der det alt er bygget ut vannkraft.

Nyheten ble tatt godt imot av både næringslivsledere og politikere som samles til to dagersmøte i Stockholm i regi av det svenske EU-formannskapet. Dette er et utvidet uformelt EU-ministermøte.

Det er i snakk om milliardinvesteringer som til sammen kan gi 720 MW. Dette er nesten like mye som Sveriges største vannkraftverk Harsprånget.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Mer stabil kraft

Det er behov for stabil kraft som kan møte økt etterspørsel som følge av økt elektrifisering som er bakgrunnen, ifølge selskapet.

– Vattenfall vil fortsette å utvikle vannkraften for å møte den økte etterspørselen. Den store lagringskapasiteten i dammene og muligheten til å regulere er en viktig fordel, sier direktør for nordisk vannkraft i Vattenfall Johan Dasht i en pressemelding.

Han sier viser til at i forstudiene vil analyser konsekvenser for miljø og lokale interesser.

Eide: Følger med

Norge og Sverige har hatt kraftutveksling siden 1960-tallet. Derfor er dette en nyhet som også har betydning for det norske kraftmarkedet.

–Vi følger spent med på det som skjer i Sverige, fordi det betyr mye for Norge. På samme måte som det som skjer på dette område i Norge er viktig for Sverige, sa den norske klima- og miljøminister Espen Barth Eide da han kom til det uformelle klimaministermøtet her i Stockholm.

Den svenske klima- og miljøministeren Romina Pourmokhtari er vert for møtet.  Sverige har formannskapet i EU dette halvåret. Hun var veldig fornøyd med nyheten fra Vattenfall. Da hun kom til det uformelle klimaministermøtet som holdes ved Arlanda utenfor Stockholm, understreket hun at den svenske regjeringen støtter fossilfri ny kraft som atomkraft, vind-, sol- og vannkraft.

Fra før har de den svenske regjeringen nylig åpnet for ny atomkraft. Dette er en del av forliket med Sverigedemokratene.

Nye inngrep

På direkte spørsmål fra fremmøtte journalister om dette betyr at hun kan garantere at de vernede svenske elvene ikke er i fare, svarte statsråden at Sverige har strenge miljøregler som skal følges.

Når hun ble bedt om å svare på om dette kan garanteres, viste hun igjen til at Sverige har strenge miljøregler som skal beskytte naturen og at de fortsatt gjelder.

Norske elver?

–Når man i Sverige satser på mer vannkraft, kan det øke presset på ikke utbygde elver i Norge?

–Det er ikke så mange i Norge som snakker om at man skal bygge ut nye vassdrag. Det man snakker om er å oppgradere de som er bygget ut med blant annet mer moderne turbiner. Tiden for de store vannkraftutbyggingene er nok over i Norge, slik Jens Stoltenberg i sin tid sa.  Det er også fordi vi har bygget ut mye. Vi har behov for andre kilder som kan supplere vannkraften. Den blir enda mer verdt i for eksempel samspill med vindkraft. Da kan vi bruke vannkraft når det ikke blåser og holde igjen vannkraft, når det blåser, sier Eide.

Lufte ideer

Norge er alltid invitert til miljø- og klimaministernes uformelle møter. Men dette møtet, som går over to dager, er nærmest et seminar der ikke minst næringslivets rolle i det grønne skiftet skal drøftes. Derfor er også en rekke næringslivstopper invitert for å komme med ideer til hvordan man på europeisk nivå kan legge til rette for økte grønne investeringer. Dette er ikke minst et ledd i svaret på de utfordringene som den amerikanske grønne subsidiepakken (IRA) har skapt for bedrifter og EU-land.

Møtet skal ikke fatte noe vedtak.