Yara skal sende CO₂ fra Nederland til norsk sokkel

Gjødselprodusenten Yara har inngått en avtale om å sende CO₂ fra selskapets anlegg i Sluiskil i Nederland til norsk sokkel.

Dette er den første kommersielle avtalen der CO₂ skal transporteres over landegrensene for å lagres.

Avtalen er inngått mellom Yara og Northern Lights, som står for transport og lagring av CO₂. Northern Lights er et transport- og lagringsselskap som eies av Equinor, Shell og TotalEnergies.

– Dette er et betydelig steg i retning av dekarbornisering av vår ammoniakkproduksjon, sier Yaras administrerende direktør Svein Tore Holsether i en pressemelding.

Hydrogeneliten er samlet

Avtalen blir presentert og formelt undertegnet på den internasjonale hydrogenuken som arrangeres i Brussel i disse dager. Ifølge pressemeldingen kan avtalen mellom Yara og Northern Lights «kickstarte» det kommersielle markedet for karbonfangst og -lagring (CCS) i Europa.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Selskapene bak avtalen understreker at CCS kan bli en måte å dekarbonisere kraftintensiv industri som ikke har så mange andre muligheter for å redusere sine utslipp av klimagasser. Men det etterlyses støtte fra myndighetene og at man har forventninger til den CCS-strategien som EU-kommisjonen skal legge frem på nyåret.

CCS har i en rekke år vært møtt med betydelig skepsis i flere EU-land. Men i en høringsrunde nylig var holdningene mye mer positive. Men, bekymringen er fortsatt kostnadene, slik en rekke aktører understreket i høringsrunden som Kommisjonen arrangerte.

Bekrefter kommersielle muligheter

Administrerende direktør for Northern Lights, Børre Jacobsen, sier at selskapet er meget glad for at Yara har valgt det som leverandør av transport og lagerløsninger.

«Dette bekrefter de kommersielle mulighetene for lagring av CO₂ på norsk sokkel og viser at markedet for lagring og transport av CO₂ utvikler seg raskt,» hevder Jacobsen, ifølge pressemeldingen.

Yara vil kutte 12 millioner tonn CO₂ over 15 år. Dette vil utgjøre 800.000 tonn i året, som i 2022 er 0,5 prosent av de samlede CO₂- utslippene i Nederland.

CO₂ skal gjøres flytende og fraktes på skip fra Nederland til Øygarden på Vestlandet. Der skal den lagres før den sendes i rør ut i Nordsjøen der den blir lagret 2600 meter under havbunnen.

«Skipingen skal ta til i 2025 og vare i 15 år,» skriver selskapene i pressemeldingen.