CO₂-utslipp på billigsalg

Fra en topp på over 30 euro har prisen på utslipp falt til under fem euro.

Tips til å bruke grafen: Klikk på ikonet øverst i høyre hjørne for å få fullskjermversjon. Hold markøren over eller berør et punkt på grafen for å se pris på en bestemt dato.

Kvotemarkedet i EU – forkortet ETS for “Emissions Trading System” – er en av hovedpilarene i unionens klimapolitikk og verdens største kvote- eller karbonmarked. Prisen på utslippskvoter har imidlertid falt så lavt at den ikke lenger gir de tiltenkte signalene til markedsaktører om å investere i lavkarbon-løsninger. Det er et stort overskudd av kvoter i markedet. Derfor forsøker EU-kommisjonen å få gjennom både kortsiktige og langsiktige reformer av systemet. Kommisjonen er bl.a. bekymret for at lav kvotepris nå gir signaler om investeringer i kullkraftverk — anlegg som vil fortsette å slippe ut mye CO₂ i flere tiår (se intervju med Jos Delbeke, direktør for EUs generaldirektorat for klima).

ETS gikk fra 1. januar 2013 inn i sin tredje fase. Det omfatter nå om lag 45 prosent av EUs samlede CO₂-utslipp. Over 11.000 anlegg (industri- og energisektoren) er inkludert (se EU-kommisjonens eget faktaark (pdf) for flere detaljer.) Fra og med 2013 blir taket på samlede utslipp senket med 1,74 prosent årlig fram til 2020. Norge deltar i EUs kvotemarked.