Kina og USA skal samarbeide om utslippskutt

Verdens to største utslippsland overrasket klimatoppmøtet – skal samarbeide om kutt av karbondioksid og metan utover 2020-tallet.

Kina og USA sto til sammen for 45 prosent av globale CO₂-utslipp i 2020.

Erklæringen ble lagt frem av Kinas sjefforhandler Xie Zhenhua og USAs klimautsending John Kerry i Glasgow onsdag kveld.

Abonner på #COP26

I nyhetsbrevet #COP26 får du de viktigste nyhetene om klimatoppmøtet i Glasgow.

Abonner på #COP26:

– Dette er gode nyheter, og det hever virkelig stemningen før innspurten på COP26, sier sjefanalytiker Yan Qin ved Refinitiv til Energi og Klima.

– Det vil bidra til ny giv i forhandlingene på COP26. Det vil øke sjansene for at partene kommer til enighet om artikkel 6, til at de kommer i mål med regelboken til Paris-avtalen, til og med til å holde halvannengradersmålet i live. Og det er en skikkelig gavepakke fra Kina og USA til de britiske vertene, sier hun.

Fokuserer på metanutslipp

Teksten inneholder støtte til målene i Paris-avtalen, og de to supermaktene erkjenner at det er et “betydelig gap” mellom klimatiltakene verdens land har vedtatt til nå, og det som skal til for å holde global oppvarming under 2 grader, og helst ned mot 1,5 grader.

USA og Kina lover å fokusere på konkrete tiltak for reduksjon av utslipp i 2020-årene. Dette er noen av tiltakene i erklæringen:

  • Metan: Denne klimagassens rolle fremheves spesielt. Samarbeid om måling av utslipp og felles forskning på løsninger.
  • Kina vil utvikle en nasjonal handlingsplan for å få kontroll på og redusere metanutslipp.
  • De to vil møtes i første halvår 2022 for å fokusere på metanutslipp, inkludert standarder for å redusere utslipp fra fossil energi, avfallssektoren og fra landbruket – de tre hovedkildene til metanutslipp.
  • CO₂: Tekniske løsninger for å integrere mer fornybar strøm i kraftsystemet, elektrifisering og mer effektiv bruk av kraft.
  • Avskoging: Samarbeid om å få en slutt på global ulovlig avskoging gjennom forbud mot import.
  • Tilpasning: Oppskalering av støtte til utviklingsland.

Til tross for at uttalelsen har få konkrete eller tallfestede mål, viser den at verdens to største utslippsland har vilje til å samarbeide når de står overfor klimakrisen.

– Et hovedpunkt er at Kina vil utvikle en omfattende og ambisiøs nasjonal handlingsplan om metanutslipp. Dermed ser det ut til at Kina ikke ønsker å delta i det amerikanske initiativet for å kutte metanutslipp. De vil vel trenge mer tid til å utvikle egen kapasitet til å overvåke og måle egne utslipp, sier Yan Qin.

Lauri Myllyvirta, sjefanalytiker ved Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), mener punktet om en metanhandlingsplan virker nytt.

– Det er et lite skritt, siden metan allerede er nevnt i retningslinjene fra sentralkomiteen i Kina. Men å ha en egen handlingsplan viet metan alene, hever klart nivået en del. Utover det, handler dette om å sende signaler og sette i gang prosesser som kan lede til noe i fremtiden, sier han.

Under de siste dagene av COP26 lover USA og Kina også å bidra til at forhandlingene om “regelboken” for Paris-avtalen kommer i mål. Dette gjelder blant annet artikkel 6 i avtalen, om markedsmekanismer, der forhandlingene ledes av Norge og Singapore, og artikkel 13 om måling og rapportering.

Overrasket over tidspunktet

Yan Qin er først og fremst overrasket over at en slik uttalelse kommer nå.

– Gitt konfrontasjonene de siste dagene, og den uforsonlige tonen mot USA i kinesiske statlige medier, ville jeg trodd at de ville vente med noe sånt til etter toppmøtet mellom Xi og Biden i neste uke, sier hun.

Hun understreker at det riktignok har vært kontakt lenge mellom de to landenes klimadelegasjoner, men at tonen etter møtet mellom Xie og Kerry i august ikke var spesielt lovende.

Yan Qin synes også Kerrys kommentarer på pressekonferansen onsdag kveld var verdt å merke seg.

– Han ser ut til å være litt mindre pågående med tanke på Kinas kullutfasing. I stedet anerkjenner han at Kina holder seg til tidligere mål om å «fase ned kull» i den femtende femårsplanen, altså fra 2026. Han sa imidlertid at USA ville presse på for å akselerere, og han la vekt på samarbeid om klimateknologi.