Fornybar energi verden over

Interaktivt kartbasert verktøy som gir informasjon om utviklingen i fornybar energi over hele verden.

REN21 – Renewable Energy Policy Network for the 21th Century – er et Paris-basert nettverk som arbeider for å fremme fornybar energi. REN21 utgir jevnlig rapporter og analyser og har utviklet et interaktivt kartbasert verktøy som gir informasjon om utviklingen i fornybar energi over hele verden. Data over land, teknologier og sektorer kan lastes ned i regnearkformat.

REN21: Renewables Interactive Map