Spor utslippene helt tilbake til kilden

Forskningsdata gjør det mulig å se hvor i verden CO₂ ble sluppet ut for å produsere de varer og tjenester som forbrukes i et bestemt land.

Forskningsprosjektet “The Supply Chain of CO₂ emissions” kobler data om utslipp fra fossile energikilder fordelt på land og regioner med data om verdenshandel og økonomi. Slik kan utslippskilder spores gjennom hele den globale forsyningskjeden. Det gjør det bl.a. mulig å se hvor i verden CO₂ ble sluppet ut for å produsere de varer og tjenester som forbrukes i et bestemt land. En kan også gå et skritt til bakover i kjeden og se hvor det fossile brenselet som trengtes for å produsere de samme varene og tjenestene, stammer fra. Bak prosjektet står forskere fra Carnegie Institution for Science og norske Cicero.

The Supply Chain of CO₂ emissions: Se og last ned data
Lag grafikk
Les om forskningen bak