USA: Klimadata og verktøy

USA satser på datakilder og verktøy som kan hjelpe samfunnet til å forberede seg på følgene av klimaendringer.

Portalen data.gov samler kart og ressurser knyttet til havstigning, flomskader; vann- og matforsyning, energi-infrastruktur, helse, transport, med mer. Prosjektet Surging Seas skal hjelpe delstatene med kystlinje.

data.gov: Temaside Climate
Climate Central: Surging Seas