Visualiserte energi- og klimafakta

“Energy Realities” er resultat av et samarbeid mellom Statoil og mediebedriftene Economist, New Scientist og National Geographic.

Nettstedet visualiserer bl.a. fakta om energiforbruk, befolkningsutvikling og scenarier for utslipp og global oppvarming. Faktaene er supplert med artikler fra disse velrenommerte mediene.

Energy Realities – a visual guide to global energy needs: www.energyrealities.org