Den største trusselen

Globale klimaendringer rangeres høyest blant alvorlige trusler i en meningsmåling gjort i 39 land verden over.

Samtidig med at FNs klimapanel sluttfører sin nye rapport, kommer altså en undersøkelse der folk bes om å si hvor alvorlig de ser på trusselen knyttet til globale klimaendringer og andre forhold. Amerikanske Pew Research gjennomførte undersøkelsen i mars og april i år. Over 37000 respondenter i 39 land ble spurt om hvordan de vurderte åtte konkrete trusler. Totalt sett kom globale klimaendringer øverst, med 54 prosent. Nummer to på listen var internasjonal finansuro med 52 prosent.

Fordeles svarene på regioner, som i grafikken over, differensieres bildet. Latin-Amerika er regionen der klimaendringene ses som den største trusselen. I USA ser folk Nord-Koreas atomvåpenprogram (ikke tatt med i grafikken) som den største trusselen med 59 prosent, mens klimaendringer er på sjetteplass. Europeerne som er spurt ser finansuro, Irans atomvåpenprogram og islamistisk ekstremisme som større trusler enn klimaendringene. Følgende land er med i Europa: Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Polen, Hellas, Tsjekkia og Russland (her regnet til Europa).