#Klimafrokost: Kan EUs klimapolitikk redde verden – og Norge?

Hva er status for EUs energiomstilling og klimapolitikk? Og: Kan EUs lederrolle i energiomstillingen gi håp om temposkifte også i andre land og verdensdeler? Se opptak av klimafrokost.

Hovedinnleder: Alf Ole Ask, Energi og Klimas korrespondent i Brussel.

Øvrige innledere:

  • Heidi Sydnes Egeland, doktorgradsstipendiat ved Juridisk fakultet, UiO
  • Kirsten Øystese, prosjektleder for tilnull.no/Norsk klimastiftelse.
  • I samtalepanelet stiller Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, Ane Breivik, møtende vararepresentant på Stortinget for Venstre og leder i Unge Venstre, og Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse.

Mer om temaet: EU har de siste årene fått fart på arbeidet som skal omstille unionen til en økonomi som frikopler vekst fra klimautslipp og ressursforbruk. Av alle land som har annonsert mål om utslippskutt på 55 prosent innen 2030, og netto nullutslipp senest innen 2050, er det EUs mål og ambisjoner som er mest forpliktende.

EUs grønne giv forutsetter at alle deler av økonomien drar i samme retning. Taksonomien er et slikt grep overfor finanssektoren. Klimapakken Fit for 55 er en gigantisk lovpakke der summen av tilstramninger skal sørge for at EU når de nye klimamålene, mens RepowerEU skjerper overgangen til fornybarsamfunnet ytterligere som følge av Russlands krig mot Ukraina. Samtidig ser vi at EUs kvotesystem begynner å bite – med karbonpriser som for få år siden virket utenkelige. Handelspolitikken påvirkes også, der forholdet til USA og Joe Bidens skjerpede klimapolitikk nå står i sentrum.

EUs arbeid med nye lover og regler er omfattende og går i hurtigtogsfart – og får stor betydning for Norge. På denne #Klimafrokosten spør vi:

  • Hva er status for EUs energiomstilling og klimapolitikk? Hva er vedtatt og hva ligger til behandling?
  • Hva vil EUs klimapolitikk bety for Norge de neste årene, og hvordan forholder Norge seg til det som skjer?
  • Hvordan påvirker EUs arbeid med klima- og energiomstillingen norsk næringsliv? 
  • EU arbeider med å reformere strømmarkedet, hvordan vil dette påvirke Norge? Hva har denne reformen å bety for tempoet i energiomstillingen?
  • Kan EUs lederrolle i energiomstillingen gi håp om temposkifte også i andre land og verdensdeler?
  • Hvordan sikre at det som skjer i raskt tempo på klimafeltet i EU kan oppnå forankring i befolkningen?