Energidata for Europas bygninger

BPIE Data Hub gir tilgang til data om bygninger og energi i EU-landene pluss Norge og Sveits.

Eksempler på data er bygningsmasse (volum), bygningstype (bolig/næring), energidata som isolasjon og forbruk. Lovverk er også dekket. Data kan sammenlignes på tvers av land og kan lastes ned for videre bearbeiding. Bak prosjektet står organisasjonen Buildings Performance Institute Europe.

BPIE: Buildingsdata.eu – Data Hub For the energy performance of buildings