Europas fornybarsektor

Årlig rapport gjør opp status for fornybar energi-sektoren i EU: Kapasitet og produksjon, arbeidsplasser, omsetning og finansiering.

Vind i perspektiv, her fra Hvide Sande i Danmark.
Vind i perspektiv, her fra Hvide Sande i Danmark.

Prosjektet EurObserv’ER presenterer hvert år en omfattende rapport om fornybarsektoren i EU-landene. Disse delsektorene er dekket: Vind, sol (solceller, termisk solkraft, CSP), biogass, biodrivstoff, biomasse, avfall, geotermisk, småkraft (vann), varmepumper, bølgekraft. Stor vannkraft er ikke inkludert i rapporten.

Rapporten inneholder data og analyser om forskjellige aspekter ved fornybarsektoren: Produksjon, kapasitet, utbygging, men også omsetning, sysselsetting og finansiering.

EurObserv’ER utgir også fortløpende rapporter og studier av utviklingen innen de enkelte fornybarteknologiene. Rapportene er støttet av EU-kommisjonen.