Biden vedder milliarder på karbonfjerning

USA satser på gjennombrudd for direktefangst av CO₂ fra luften. Også om klimaseier i viktig søksmål, klimaflukt fra Twitter, oljekutt med el-transport og tysk sol-boom.

I Fem på fredag finner du hver uke internasjonale nyheter fra uken som er gått. Her er mine utvalgte saker:

Støtter karbonfangst fra luft med milliarder – og det er bare begynnelsen

Fem på fredag – et nyhetsbrev med internasjonale klima- og energinyheter

I Nyhetsbrevet Fem på fredag velger redaksjonen i Energi og Klima ut fem ferske saker fra internasjonale medier som vi synes er verd å få med seg. Nyhetsbrevet får du gratis, rett i innboksen din hver fredag klokka 07:00. Er du ikke abonnent ennå, kan du melde deg på nyhetsbrevet her:

Abonner på #Fempåfredag:

USAs regjering støtter to prosjekter for karbonfangst fra luft (direct air capture, DAC) i Texas og Louisiana med 1,2 milliarder dollar (nærmere 13 milliarder kroner med dagens kurs). Tanken er at samlokalisering av selskaper og forskere er den mest effektive måten å skalere opp en teknologi under utvikling på. I senere runder vil ytterligere 2,3 milliarder dollar bli delt ut. Satsingen er en del av president Joe Bidens investeringspakke Inflation Reduction Act (IRA), der energi- og klimatiltak utgjør sentrale deler.

Foreløpig blir bare noen få tusen tonn karbondioksid (CO₂) fjernet fra atmosfæren med DAC, og deretter lagret. Alle klimascenarioer forutsetter at metoder for karbonfjerning (der DAC er en av flere) tar ut milliarder av tonn CO₂ innen midten av århundret. Målet for Bidens regjering er at 1 million tonn CO₂ skal fjernes årlig i de to prosjektene innen 2030.

Et av prosjektene ledes av oljeselskapet Occidental Petroleum, noe Biden-regjeringen har høstet kritikk for. Selskapets toppsjef sa tidligere i år at DAC vil bidra til å sikre oljeindustriens fremtid og til å hente ut mer olje. Forsker ved Cicero Glen Peters sier til Climate Home at Occidental-sjefen «ikke egentlig har forstått rollen karbonfjerning har». Selv i scenarioer der det lykkes med enorme mengder karbonfjerning, faller bruken av olje, gass og kull raskt, påpeker han.

  • Flere medier markerer at IRA fyller ett år denne uken. Bloomberg skriver at prislappen fortsatt er uviss. Da IRA ble vedtatt, ble det sagt at det totale støttebeløpet ville bli på 370 milliarder dollar, men det kan bli mye høyere. Det er ikke noe tak på skattekredittene som mye av planen bygger på.
  • IRA bidrar til at USA kommer nærmere å klare klimamålet på 50–52 prosent lavere utslipp av klimagasser i 2030 (sammenlignet med 2005-nivået), ifølge en ny studie oppsummert i Carbon Brief. Det er særlig innen kraftsektoren at støttepakken gjør en forskjell.

Ungdommer vant over Montana i viktig klimasøksmål

En domstol i delstaten Montana ga denne uken 16 ungdommer fullt medhold i søksmålet de anla mot delstatsregjeringen i 2020. Dommen vil bli anket, men eksperter tror den kan få stor betydning også i andre delstater og internasjonalt.

Montana er en av få amerikanske delstater som har grunnlovsfestet retten til et sunt miljø for dagens og fremtidige generasjoner. Delstatsregjeringen har imidlertid i praksis utelukket at klimahensyn skulle tas i betraktning ved vurdering av nye prosjekter innen blant annet fossil energi. Dette tok ungdommene til retten, og dommeren konkluderte med at regjeringens praksis er i strid med delstatens grunnlov og må opphøre. Dommen slår fast at bruken av fossil energi er hovedårsaken til klimaendringer, som i sin tur påvirker helse og miljø negativt, effekter som bare vil bli mer alvorlige.

Klimastemmer forlater Twitter

Halvparten av brukerne som skrev jevnlig om klima- og naturkrisen, har forsvunnet fra Twitter (som nå går under det nye navnet X) etter Elon Musks oppkjøp, ifølge en studie omtalt i Guardian. Andre har rapportert om økning i feilinformasjon og bevisste forsøk på å villede i klimaspørsmål etter at Musk overtok, og dessuten mer bøllete oppførsel fra brukere.

Carbon Briefs sjefredaktør Leo Hickman viser til at Twitter det siste tiåret har vært det overlegent beste sosiale mediet for å følge med på, dele og diskutere nyheter og fakta om klimaspørsmål. Studien understreker brukeres opplevelse av forfallet, sier han.

El-transport kutter mye olje – etter hvert

Etterspørselen etter olje vil nå et nytt rekordnivå i år med 102,2 millioner fat per dag, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Rundt halvparten går til veitransport. Elektriske personbiler, varebiler, busser og lastebiler vil i år «bare» fjerne behovet for 1,5 millioner fat olje per dag, skriver BloombergNEF i en ny rapport. I 2027 vil etterspørselen etter bensin og diesel nå toppen, mener analysebyrået. En kombinasjon av elektriske kjøretøy, mer effektiv drivstoffbruk og «delt mobilitet» vil deretter kutte oljebehovet i veitransport i høyere tempo. I 2040 vil 20 millioner fat olje per dag kuttes som følge av elektrifiseringen av transport – det er mer olje enn USA forbruker i dag.

Ingen ende på tysk sol-boom

En ny pakke med forenkling av lovverk og støtteordninger som den tyske regjeringen la frem denne uken, vil sikre at den tyske boomen i solenergi blir varig, mener bransjeorganisasjonen BSW. I første halvår 2023 ble det installert 64 prosent mer ny solkraft enn i samme periode i fjor. I år ligger dermed utbyggingen foran regjeringens egne mål, men takten må øke ytterligere hvis målene for de kommende årene skal nås. Innen 2030 vil Tyskland ha en fornybarandel av kraftproduksjon på 80 prosent. Den siste offentlige auksjonen av store prosjekter som solparker var overtegnet – 1,6 GW var lyst ut, mens det kom bud på 4,6 GW.