Elendig klimauke for David Cameron

David Cameron struper fornybart, men topper ny liste over G7-land som subsidierer fossilindustrien. Les også om norske KLP som er med i fornybart storinitiativ.  

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima viktige saker fra  klima- og energifeltet i uken som har gått. Her er mine utvalgte.

CAMERON MED RYGGEN INN I FREMTIDEN: Å endre rammevilkårene for umodne markeder som er i ferd med å få innpass og stabilisere seg, har aldri vært av politikernes gunstigste gaver. Likevel skjer dette stadig vekk og nå hos vår nabo sørvest i havet. I The Guardian denne uken går ledende forskere og tidligere ministre i strupen på David Cameron og mener regjeringen beveger seg bakover og underminerer landets rekord som verdensledende på klimapolitikk og klimaløsninger. Det er særlig den foreslåtte momsøkningen på solcellepaneler og vindturbiner som sjokkerer både bransjen og klimaforkjempere. Mens momsen på oljefyring, kull og gass forbli på dagens 5%, går regjeringens forslag ut på å øke momsen på disse fornybare energikildene fra dagens 5 opp til 20 prosent.

CARNEY OG BLOOMBERG LAGER FOSSIL-LISTE: Mens regjeringen i UK sliter med sitt klimaomdømme, er andre landsmenn betydelig mer på ballen. På FNs klimatoppmøte i Paris kunngjorde britenes sentralbanksjef Mark Carney at han nå har hyret tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg til et oppdrag han neppe har hatt før: Milliardæren skal identifisere selskapene som er eksponert for stor finansiell risiko i forbindelse med klimaendringene. Med risiko menes blant annet fossile selskaper som blir tvunget til å la ressursene ligge i bakken for å møte verdens utslippsmål. Også forsikringsselskaper er sterkt utsatt for tap i forbindelse med skader og ulykker forårsaket av intenst uvær. Dem som finansierer de klimautsatte bedriftene, er også posisjonert for stor finansiell risiko, ifølge Bloomberg og Carney. Nå skal listen på bordet. Sjefen i Bank of England overrasket stort i september da han antydet at «extractors» – utvinnere av fossil energi – kan bli holdt økonomisk ansvarlig for klimaskade, talen ble analysert her på Energi og Klima av Anders Bjartnes.

STORE SUBSIDIER TIL FOSSIL ENERGI: Verdens enorme subsidier av fossile brensler representerer en absurd energipolitikk som vi har et presserende behov for å endre. Det var det tydelige budskapet fra Fatih Birol – direktøren i Det internasjonale energibyrået IEA – på FNs klimatoppmøte i Paris denne uken. Verdens totale subsidier til fossil energiproduksjon – og bruk – er estimert til ekstreme $500 milliarder årlig. I dag – fredag – publiserte The Guardian en omtale av en ny forskningsrapport som slår fast at Storbritannia er det eneste G7-landet som øker subsidiene til fossilt drivstoff. Rapporten er skrevet av forskere i Overseas Development Institute (ODI) og Oil Change International og du kan laste den ned her.  Rapporten beskriver at G20-nasjonene alene er ansvarlig for store deler av verdens subsidier til fossilproduksjon, $452 milliarder hvert år. De samme G20 lovet i 2009 å fase ut fossilt drivstoff-subsidier. Rapporten setter saken om David Camerons økninger av momsen på fornybar energi – omtalt over – i et om mulig enda grellere lys.

ØKONOMER KREVER KLIMATILTAK NÅ: Samfunnsøkonomer argumenterer jevnlig med at ulike klimatiltak ikke er «samfunnsøkonomisk lønnsomme» og at de derfor ikke bør iverksettes. Slik er det i USA også. Som en kontrast til dette plukket jeg denne uken opp følgende sak på den høyst interessante twitterkontoen til Opera-direktør Andreas Thorsheim: «Økonomene er enige: Klimaendringene ødelegger økonomien, og det krever tiltak NÅ.» Thorsheim – som for øvrig er styremedlem i Energi og Klima – henviser til en nyhetssak fra vox.com denne uken. Saken beskriver at analytikere og journalister ofte antyder at økonomer er skeptisk til klimatiltakene som anbefales fordi de er så dyre, men at denne nye meningsmålingen blant amerikanske økonomer knuser et slikt bilde. De fleste økonomer i USA mener ifølge målingen at klimaendringer er et alvorlig problem som krever umiddelbar handling. Saken på vox.com byr også på mer viktig snadderstoff, som for eksempel at «Økonomer tror klimaendringene vil skade økonomien og redusere vekstrater.»

Resultat av meningsmåling blant amerikanske økonomer. Kilde: vox.com
Resultat av meningsmåling blant amerikanske økonomer. Kilde: vox.com

(Som en forlengelse av denne økonomisaken: skulle du ha lyst til å understøtte med stoff som utfordrer det tradisjonelle samfunnsøkonomiske synet på hva som er et lønnsomt klimatiltak, anbefaler jeg rapporten til Jan Bråten som kom ut på Norsk Klimastiftelse rett før jul i fjor og på engelsk på nyåret: «En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk. Fremgang starter ved at noen går frem.»)

STORINVESTORER TAR GREP: Norske KLP er en av 20 internasjonale private og offentlige storinvestorer som denne uken kommer med en løfterik oppfordring. Det som i The Guardian omtales som «En ny £352bn koalisjon av investorer» legger nå press på verdens største selskaper for å få dem til å rydde opp i sine strømkilder og bytte til å bruke 100 % fornybar elektrisitet. Initiativet ble lansert under FNs klimatoppmøte i Paris, der vedtak om en ny klimaavtale for øvrig er utsatt til lørdag. I dag, fredag, ble det klart at USA og Kina vil samarbeide om en ny klimaavtale.