1,5-gradersmålet innen rekkevidde

Les også om Total som kjøper mer sol og vind, om IKEA og DHL som er med i business-initiativet for utrulling av elektriske kjøretøy, om Angela Merkel som henges ut som øko-vandal og at LNG kan bli største driver for utslippsvekst.

Illustrasjon av fire el-biler fra forskjellige produsenter
En ny allianse av store aktører i internasjonalt næringsliv satser på elbil – både når det handler om egne innkjøp og utbygging av infrastruktur. Dette kan få fart på utrullingen av elbiler verden over.

Hver uke plukker redaksjonen i Energi og Klima ut fem saker fra det internasjonale nyhetsbildet i uken som er gått. Her er mine utvalgte.

NY STUDIE GIR HÅP OM Å NÅ 1,5-GRADERSMÅLET: Det er likevel ikke nær umulig å nå målet om maksimum 1,5 graders oppvarming av jordkloden. Det er budskapet i en vitenskapelig artikkel publisert på Nature Geoscience denne uken. Det er forskere ved University of Oxford, University College London, University of Exeter og norske Cicero Senter for klimaforskning ved UiO som har samarbeidet om å finne frem til den geofysiske sannsynligheten for å begrense global oppvarming til et gjennomsnitt på 1,5 grader. Forskerne har blant annet beregnet hvor mye CO₂ som er sluppet ut til nå, hvor mye det er igjen av det såkalte karbonbudsjettet og hvor lang tid det er igjen før vi her på jorden har sluppet ut så mye karbon at budsjettet er brukt opp. Ifølge forskerne har vi om lag 20 år igjen med dagens utslippsnivå før det ikke lengre er mulig å nå målet i Paris-avtalen.

Forskningseder ved Cicero, Jan S. Fuglestvedt, er medforfatter av artikkelen. På cicero.uio.no skriver han at tidligere forskning har vist at karbonbudsjettet har vært om lag fire ganger lavere, men at han tross de gode nyhetene denne uken oppfordrer til forsiktighet i tolkning av artikkelen: «Vi kan selvsagt glede oss over at det fremdeles kan være geofysisk mulig å begrense oppvarmingen til ca. 1,5 grader. Dette er godt nytt for lavtliggende øystater og andre sårbare samfunn. Men vi må huske at vi uansett har en meget krevende utfordring foran oss. Hvis vi skal klare Parismålet er det helt avgjørende at vi kommer i gang med omstillingen og reduserer utslippene drastisk.»

Du kan lese mer om saken godt forklart i The Guardian-artikkelen Ambitious 1.5C Paris climate target is still possible, new analysis shows og i artikkelen Guest post: Why the 1.5C warming limit is not yet a geophysical impossibility på nettstedet CarbonBrief, for å nevne noen. I bloggen Did 1.5°C suddenly get easier? av Ciceros Glen Peters publisert her på Energi og Klima kan du også sette deg inn i flere detaljer.

TOTAL KJØPER MER SOL OG VIND: Den franske oljegiganten Total utvidet denne uken sin fornybarportefølje ved å investere i sol- og vindkraftprodusenten EREN RE og også i GreenFlex som har spesialisert seg på å effektivisere energiforbruket. Selskapet opplyser at det har betalt 237,5 millioner euro for en 23 prosents eierandel i EREN RE, med mulighet for fremtidig full kontroll over virksomheten. Total – et av verdens største oljeselskaper – var tidligere ute enn mange andre fossilselskaper med å investere i det fornybare. I 2011 kjøpte selskapet for eksempel 66 prosent av aksjene i SunPower. Siden har også blant andre Shell og BP investert i fornybar energi. Med Eldar Sætre har også Statoil tatt steget inn igjen i det fornybare etter at Helge Lund solgte unna nesten hele porteføljen så nær som offshore vind. Med denne ukens oppkjøp forsterker Total sin strategiske posisjon i solenergi – investeringer som skiller seg vesentlig fra olje og gass fordi det er så kort ledetid på solenergiprosjekter. Fra du fatter en investeringsbeslutning til du kan begynne å fakturere trenger det ikke å gå mer enn få måneder. Statoils fornybarinvesteringer i offshore vind har derimot flere likhetstrekk med oljeinvesteringene fordi det tar svært lang tid fra investeringsbeslutning til du kan begynne å selge produktet.

I oktober i fjor skrev DN at Statoil hyret inn medarbeidere som skal jobbe med solenergi, men foreløpig har tiltaket ikke ført til at Statoil gjør som Total og satser på sol. Nettstedet Greentech Media spekulerer etter denne ukens oppkjøp på om Totals neste trekk blir å gjøre som Statoil og kaste seg inn også i vind til havs.

BUSINESS FOR ELBIL: En imponerende koalisjon av globale selskaper lanserte denne uken en verdensomspennende kampanje for å få fart på elektrifiseringen av transportsektoren. I gruppen finner vi blant andre IKEA, Unilever og DHL. Men mest interessant er det kanskje at LeasePlan er med, et av verdens største leasingselskaper med kontorer i 32 land og som særlig har spesialisert seg på å ta hånd om hele bilflåten til store og små selskaper. LeasePlan er dermed en gigantkunde i bilbransjen med all den innkjøpsmakt det medfører.

Gruppen – som kaller seg EV100 – ønsker å fase ut gass- og dieseldrevne kjøretøy så fort som mulig. I en artikkel på nettstedet Inside Climate News gjøres det et nummer av at mer enn halvparten av alle kjøretøy per i dag eies av selskaper og at dette initiativet fra næringslivet selv derfor kan ha stor påvirkningskraft. Den samme gruppen vil også presse på for bedre ladeinfrastruktur og fortsette arbeidet med å oppmuntre bedrifter til å kjøpe ren energi og slik utvide markedet for ny vindkraft og solenergi.

BLIR LNG STØRSTE DRIVER FOR UTSLIPPSVEKST? Vekst i forbruket av LNG vil bidra til å øke utslippene fra olje- og gassindustrien kraftig og kommer til å bli den største driveren for utslippsvekst, skriver Reuters denne uken. Nyhetsleverandøren omtaler en ny studie publisert av det Edinburgh-baserte analyseselskapet Wood Mackenzie som særlig jobber med olje, gass, metall og kull. Analytiker Amy Bowe skriver at det å konvertere naturgass til LNG ved å kjøle gassen ned til minus 160 grader Celsius for så å transportere den til utsalgsstedene innebærer stort forbruk av energi som igjen betyr økte utslipp. Dessuten går om lag 10 prosent av gassen som behandles ved en LNG-terminal tapt i atmosfæren, ifølge Bowe som også understreker følgende:

«However, despite its large contribution to carbon emissions, LNG remains the least polluting fossil fuel when taking into account the full chain of production, delivery and consumption, primarily for producing electricity.»

I Reuters-artikkelen heter det at Shell som verdens største LNG-aktør mener at etterspørselen etter LNG kan komme til å øke fra rundt 240 millioner tonn per år til rundt 430 millioner tonn i 2025.

Studien får frem at det med slike tall for utslippsvekst blir nokså misvisende å kalle gass for en klimaløsning, slik oljeindustrien ofte gjør.

MERKEL SOM ØKO-VANDAL? Søndag skal tyskerne velge ny forbundsdag. «Kun et politisk jordskjelv vil kunne frarøve Angela Merkel en fjerde kanslerperiode når tyskerne går til valg denne helgen,» skriver Tysklandsekspert og generalsekretær i Atlanterhavskomiteen – Kate Hansen Bundt – på nettstedet Agenda-Magasin. Som så mange skribenter og kommentatorer de siste ukene trekker Bundt frem Merkels lederegenskaper: «I en turbulent verden av alfahanner framstår hun med sin lange fartstid som en sindig, erfaren og kompromissøkende statsleder.» Og som flere andre skryter Bundt av Merkels grønne politikk: «Hun har «stjålet» miljøsaken fra De Grønne med sin «Energiewende», sin økte satsing på en lavkarbonøkonomi og en snuoperasjon i spørsmålet om atomkraftverk.» Midt i alt Merkel-skrytet de siste ukene er det forfriskende å trekke frem en grundig kommentarartikkel i The Guardian denne uken der skribent og aktivist George Monbiot serverer «eine grausame Salbe» mot Merkels påståtte grønne profil. Eksempler han bruker er blant annet at kansleren stadig har gitt etter for tysk industris lobbyvirksomhet og at  hun i 2013 personlig grep inn og fikk stoppet avtalen da EU etter fem års forhandlinger lå an til å bli enige om vesentlige utslippskutt for biler. Og i 2014 advarte EU-kommisjonen den tyske regjeringen om at luftforurensningen forårsaket av dieselmotorer var langt høyere enn produsentene hevdet, men dette ble ifølge Monbiot ignorert av Merkel. Flere eksempler får du servert i Monbiots artikkel som altså har føgende mindre flatterende tittel: «Who’s the world’s leading eco-vandal? It’s Angela Merkel».