Dagens kull-, olje- og gassfelt vil sprenge karbonbudsjettet

Karbon i eksisterende anlegg sprenger karbonbudsjettet. Strøm fra Hinkley Point blir fem ganger så dyrt som strøm fra nytt solanlegg i Abu Dhabi.

Hver uke presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem saker i nyhetsbildet. Her er mine utvalgte.

EKSISTERENDE FOSSILANLEGG BLÅSER CO₂-BUDSJETTET: FNs klimapanel har beregnet hvor mye CO₂ verden kan slippe ut om vi skal ha håp om at temperaturen på kloden ikke stiger mer enn to grader. Regnestykket inkluderer CO₂ som allerede er sluppet ut og mengden CO₂ vi kan slippe ut i fremtiden. Dette «karbonbudsjettet» har hittil vist at verden allerede har sluppet ut 2/3 av den maksimale mengden CO₂. Torsdag denne uken kom en ny rapport fra den amerikanske tenketanken Oil Change International (OCI). Den viser at om verden bruker karbonressursene som finnes i kullgruvene og olje- og gassfeltene som er i drift eller under konstruksjon per i dag, da vil resten av karbonbudsjettet (og mere til) ryke – med katastrofale klimaendringer som resultat. OCI bruker tall og data fra norske Rystad Energy. (I lys av denne kunnskapen fremstår det som gedigne feilinvesteringer å bruke milliarder på å lete etter enda mer fossil energi – for eksempel i Barentshavet.)

Her kan du lese hva den amerikanske aktivisten og skribenten Bill McKibben skriver om hva denne dramatiske kunnskapen må føre til.

Nok fossil energi til å bruke opp karbonbudsjettet. Her raffineri i delstaten Washington, USA.
Nok fossil energi til å tømme karbonbudsjettet. Her raffineri i delstaten Washington, USA.

IMPONERENDE PRISFALL PÅ FORNYBART: En av verdens største produsenter av solcellepaneler, JinkoSolar, slo denne uken til med sensasjonelt lav pris i et anbud på en stor solpark i Abu Dhabi. Og kostnadsreduksjonene for andre fornybarteknologier er også store – både vind på land og vind til havs – skrev nettstedet Reneweconomy tirsdag denne uken. Onsdagen publiserte samme nettsted en analyse av hvilke innvirkning disse sensasjonelt lave fornybarprisene kan få for energisektoren fremover. Særlig trekker skribent Giles Parkinson frem det bisarre i hvor lite det koster å generere strøm av sol i De forente arabiske emirater sammenliknet med gigantregningen som britiske strømkunder blir påført de neste tiårene gjennom det rådyre atomkraftverket Hinkley Point C. Franske EdF – som skal bygge Hinkley Point – la nemlig også inn et bud på den nevnte solparken i Abu Dhabi. For solparken var EdFs tilbud omlag 25 US dollar per megawatt time, bare en drøyt femtedel av det samme EdF tilbød for Hinkley Point – om lag 120 US dollar per megawatt time. Giles Parkinson konstaterer at den enorme prisforskjellen bør medføre en viss sjelegransking hos EdF. (Og om jeg må få legge til selv: det bør det også hos statsminister Theresa May og hennes kabinett som for en drøy uke siden sa endelig ja til Hinkley Point.)

EXXON GRANSKES: Mange olje- og gasselskap har tatt inn over seg at verdien av reservene kan komme til å synke etter hvert som klimapolitikken strammer seg til. Dette gjelder ikke Exxon, som i motsetning til en hel del andre selskap har unnlatt å skrive ned verdiene på selskapets reserver. Derfor har det amerikanske finanstilsynet, Securities and Exchange Commission, startet en etterforsking av hvordan Exxon selv vurderer selskapets verdier i lys av stadig strengere klimaregulering. Exxon forsvarer seg med at de forventer økt bruk av fossilt brensel. Her er The Guardians omtale av saken. Exxon har i alle år hatt vondt for å svelge fakta og kunnskap om at bruk av fossil energi påvirker klimaet. Her i Fem på fredag har vi flere ganger skrevet om at toppledelsen i Exxon allerede i 1977 av selskapets egne forskere ble advart om sammenhengen mellom bruk av fossil energi og global oppvarming. I stedet for å spre den essensielle klimavitenskapen valgte selskapet å gå motsatt vei; å bevisst og strategisk så tvil om sammenhengen mellom fossil energi og klimaendringer.

TRUMP TRIGGER TIL KLIMAKAMP: Denne uken kastet 375 av verdens fremste forskere seg inn i den amerikanske valgkampen ved å sende ut et åpent brev som slår fast alvoret i klimasaken. Forskerne uttrykker stor frustrasjon over den amerikanske presidentvalgkampen og utsagn om at klimaendringene ikke er menneskeskapte. I brevet kritiseres det republikanske partiet på en måte som ikke er veldig vanlig fra forskerhold, skriver The Guardian om saken.

I det hele tatt er det mye som tyder på at mange blir trigget av Trumps skremmende utsagn om å gi blaffen i Paris-avtalen og legge til rette for kullindustrien. Hollywoodstjernen Leonardo DiCaprio arbeider med en dokumentar – Før syndfloden – om verdens ledere og deres forhold til klimaendringer, den skal slippes rett før valget i november, skriver Good News Network. Dessuten meldte nettstedet EcoWatch denne uken at David Letterman – tidligere mangeårig vert i The Late Show – er på vei tilbake i TV-ruta som klimaforkjemper. Det skjer National Geographic Channels prisvinnende dokumentarserie om klimaendringer – Years of Living Dangerously.

HØYERE VANNSTAND OG RASKERE ISSMELTING: Den globale vannstanden har steget mye mer enn forskere før har kommet frem til, viser et dansk forskningsprosjekt som omtales på nyhetssiden til Danmarks Radio. Årsaken er at innlandsisen på Grønland smelter vesentlig fortere enn vi hittil har trodd. I tidligere undersøkelser er store deler av Grønland utelatt, sier en av hovedforfatterne bak artikkelen, Shfaqat Abbas Khan ved Danmarks nationale rumforskningsinstitut, DTU Space. I omtalen av forskningsprosjektet på nettsiden til Danmarks Radio kan du se en video av innlandsis som er i full oppløsning.