Dårlig uke for kullet

Det renner inn nyheter fra hele verden som er dårlig nytt for kullindustri og kullinvestorer.

Å redusere bruk av kull til kraftproduksjon er det viktigste enkeltstående klimatiltaket. Det er en absolutt forutsetning for å redde klimaet at kullforbruket reduseres kraftig i de kommende årene – etter mange år med vekst. Derfor er det gledelig når nyhetsfeeden renner over av saker som viser at kullet er på nedtur.

Mine utvalgte saker denne uken:

I Storbritannia er kullforbruket nå på det laveste siden 1850: Denne uken kom offisielle tall for britenes CO₂-utslipp i 2015. De er kraftig ned – nesten 10 prosent mot 2014 – ifølge tallene fra Department for Energy and Climate Change (DECC). Nå kan deler av fallet tilskrives varmere vær, men det gjenstår som et faktum at britenes politikk virker. Rask utbygging av fornybar energi, effektiviseringstiltak, og mer bruk av gass på bekostning av kull, gir lavere CO₂-utslipp.

Mot slutten for “King coal”: Denne kommentaren fra Platts går i gjennom ståa i den internasjonale kullindustrien og er sørgelig lesning for alle som har tro på denne industriens fremtid. Det er nedtur på alle fronter, og det spørres også om kullindustrien kan ha sittet stille for lenge med tanke på karbonfangst og -lagring som et mulig klimatiltak.

USAs kullindustri og karbonboblen: Den amerikanske kullindustriens finansielle posisjon er tema for den nyeste rapporten fra Carbon Tracker Initiative. Gjennomgangen viser at den amerikanske kullsektoren har tapt 76 prosent av sin verdi de siste fem årene. Et veldig viktig poeng i rapporten er at nedgangen for kullsektoren i USA har kommet uten en global klimaavtale og en karbonpris. Miljøreguleringer, konkurranse fra fornybar energi og skifergass knekker kullet i USA.

Beijing stenger kullkraftverk: Myndighetene i Beijing har bestemt seg for å stenge ned de siste kullkraftverkene i byen og erstatte dem med gasskraftverk. Denne nyheten vekker særlig oppmerksomhet i Australia, som har satset stort på kulleksport til kineserne. Australsk finanspresse og spesialpublikasjoner på gruveindustrien er en nyttig kilde til nyheter om utviklingen i kullsektoren.

Hvem kan vi stole på? IEA, BP, Statoil, Exxon og Shell legger alle frem analyser og fremskrivninger for energimarkedene. Alle spåmennene med røtter i den fossile energisektoren har bommet fundamentalt når det gjelder veksten i vind og sol. Klikk på linken, sjekk hvem som har truffet best!

Fem på fredag utgår 3. april (langfredag). Spalten er tilbake igjen 10. april.