Full stopp for kinesiske kullgruver

Kina vil ikke tillate nye kullgruver de neste tre årene. Les også om klimaeffekten av enorm metan-lekkasje i California, mulig børsnotering av saudi-arabisk olje, Obamas energisparing og VWs elbil-offensiv.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem viktige nyhetssaker fra klima- og energifeltet i uken som har gått. Her er mine utvalgte:

Strammer inn på kullet: De tre neste årene vil ingen nye kullgruver bli godkjent i Kina. Det skal være første gang myndighetene går til et slikt skritt. Greenpeace Energy Desk, som følger utviklingen innen kull i Kina tett, sier beslutningen har enorm betydning. For bare få år siden ventet ingen en slik utvikling. Når landets nye femårsplan forberedes, synes det nå klart at energimyndighetene ikke venter at etterspørselsveksten etter kull tar seg opp igjen.

I tillegg til full stopp for nye gruver skal 1000 eksisterende gruver stenges for å redusere landets store overkapasitet. Stengingen vil fjerne 60 millioner tonn kull fra markedet. I 2015 produserte Kina ca 3,58 milliarder tonn kull, en nedgang på 0,5 prosent fra året før. Samtidig fortsetter landet å investere tungt i ny vind- og solkraft.

Utslipp lik 7 millioner biler: Lekkasjen av metan fra et underjordisk lagringsreservoar i California fikk delstatens guvernør til å erklære unntakstilstand denne uken. Den ukontrollerte lekkasjen begynte for over to måneder siden. Klimaeffekten av lekkasjen av den hurtigvirkende klimagassen er stor: På det verste har mengden gass tilsvart de daglige utslippene fra 7 millioner biler, eller seks kullkraftverk. Metanlekkasjen er dermed Californias klart største enkeltkilde til klimagassutslipp. Det arbeides med å stoppe lekkasjen ved å bore avlastningsbrønner og fylle den ødelagte brønnen med sement og gjørme, men det ventes å ta måneder før lekkasjen er stoppet helt.

Energi og Klima har tidligere hatt flere artikler om klimaeffekter fra lekkasje av gass i ulike deler av produksjonskjeden.

Saudi-Arabia åpner opp: Kongedømmet vurderer børsnotering av Saudi Aramco, verdens desidert største oljeselskap, skriver The Economist. Lav oljepris presser fram reformer i oljelandet. Aramco er kjent for å hemmeligholde informasjon, så en delprivatisering vil bidra til mer åpenhet om selskapet og om Saudi-Arabias oljeressurser. Ulike deler av virksomheten vurderes for børs, både petrokjemisk nedstrømsvirksomhet og selve morselskapet som produserer råolje. Aramcos offisielle reserver er ti ganger større enn Exxon Mobils, verdens største private oljeselskap.

VWs elbil-offensiv: Volkswagen ble gitt en sjanse til å komme seg opp av den dype omdømmegrøfta under messen Consumer Electronics Show i Las Vegas tirsdag, og de grep den, skal en tro medierapportene. Tyskerne viste fram konseptbilen BUDD-e, en elbil-modell konstruert fra grunnen av istedenfor de modifiserte fossilbilene selskapet har satset på til nå. BUDD-e skal ha en rekkevidde på 500 km og kunne hurtiglades på en halvtime. Produksjonsstart kan bli i 2020, men da må batteriprisen ned i mellomtiden, siden bilen ikke skal koste mer enn en Passat (i Tyskland).

Den nye folkevognbussen? BUDD-e skal bli VWs første ekte elbil. (foto: vw.com)
Den nye folkevognbussen? BUDD-e skal bli VWs første ekte elbil. (foto: vw.com)

Sjarmoffensiven er mer enn image-reparasjon. Ifølge Die Welt innser nå VW at selskapet ikke har noen framtid uten en massiv satsing på utvikling av elbiler. BUDD-e er basert på VWs kommende produksjonsplattform for elbiler, som skal benyttes til flere modeller.

Energieffektiv Obama: Barack Obama er den presidenten som har gjort mest for energieffektivisering og -sparing, skriver Bloomberg. I sin president-tid har han fått gjennom 43 ulike regelendringer som skjerper kravene til energibruk i slikt som kjøleskap, oppvaskmaskiner og ovner. Energidepartementet anslår at redusert energibruk som følge av reglene vil spare forbrukerne for over 500 milliarder dollar fram til 2030. Effektiviseringen virker – kraftproduksjonen har ikke hatt vekst siden 2007, selv om den økonomiske veksten har vært god de siste årene.

PS om USA og klima: Inside Climate News har sett på hvilken rolle klimaspørsmål kan komme til å spille i presidentvalgkampen.