Helsvart utslippsvarsel fra Kina

Exxon Mobil får besøk av statsadvokaten, globale klimaholdninger er kartlagt, tyskerne gir aktiv dødshjelp til kull, og høstens Paris-guide er her.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem viktige nyhetssaker fra uken som er gått. Her er mine utvalgte.

KINESISK UTSLIPPSGLIPP: Vel, ikke akkurat en liten glipp. Nye data publisert av Kinas statistikkbyrå viser at det brennes opptil 17 prosent mer kull i året enn tidligere kjent. Det tilsvarer utslipp av nærmere en milliard tonn CO₂, mer enn hele den tyske økonomiens, estimerer seniorforsker Jan Ivar Korsbakken ved Cicero. Kullforbruket har vært underrapportert helt siden 2000, og spesielt de senere årene. Eksperter har lenge pekt på at Kinas energidata er upålitelige.

De nye dataene får konsekvenser for Kinas klimamål. Kina har lovet at utslippene vil nå toppen senest i 2030, men ikke sagt hvor høyt toppnivået vil bli. Det kan nå bli høyere enn før antatt, men siden kullforbruket skal ha falt de siste par årene, kan også toppen nås før. Forutsett at dataene om fallende forbruk stemmer, da…

EXXON MOBIL ETTERFORSKES: Vi har i flere omganger skrevet om avsløringen av at Exxon Mobil dysset ned resultatene av selskapets egen klimaforskning. Reaksjonene har vært sterke, og nå kommer neste kapittel. Statsadvokaten i New York har innledet etterforskning og krever innsyn i regnskaper, e-poster og andre dokumenter. Etterforskningen skal se på om oljegigantens uttalelser om klimarisiko er i tråd med selskapets egen forskning. Også Exxons finansiering av klima-“skeptiske” grupper er del av etterforskningen.

KLIMAHOLDNINGENES VERDENSKART: Er klimaendringene et svært alvorlig problem? Et gjennomsnitt på 54 prosent av de spurte i 40 land svarte ja på dette spørsmålet, mens 85 prosent er enig i at klimaendringer er litt alvorlig. Den omfattende undersøkelsen fra Pew Research tegner et verdenskart over klimaholdninger med mange interessante nyanser. Bekymringen for klimaendringer er størst i Latin-Amerika, og stor også i Afrika sør for Sahara. Generelt er folk i land som slipper ut mye klimagasser per innbygger mindre urolig for klimaendringer enn land med lave utslipp (Norge er ikke inkludert i undersøkelsen). Likevel er det kanskje noe overraskende at andelen kinesere som ser klimaendringer som et alvorlig problem har falt med hele 23 prosentpoeng siden 2010.

GOD TUR TIL PARIS: Det er bare å stålsette seg, snart er klimaforhandlingsmaratonjournalistikken her igjen. Heldigvis trer Greenpeace Energydesk støttende til med en oversiktlig guide til “COP21”, som møtene i Paris heter på stammespråket. Kjøreplanen inkluderer korte opptredener fra USAs og Kinas president og andre politiske topper 30. november, deretter forhandlinger i flere runder før de siste plenumsmøtene rundt 11–13. desember.

AKTIV DØDSHJELP TIL TYSK KULL: Tyskland har et kinkig problem – det blir veldig vanskelig å nå målet politikerne har satt seg om 40 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2020 (i forhold til 1990-nivået). Regjeringen har denne uken blitt enig om et lovforslag om at produksjonen ved fem brunkullkraftverk gradvis skal fases ut. Så skal verkene holdes i reserve inntil 2020, før de legges ned for godt. Kraftselskapene får en kompensasjon på 1,6 milliarder euro – aktiv dødshjelp er altså ikke billig. Det er uavklart om den passerer EU-kommisjonens statsstøtteregler. Tiltaket skal spare inn 12,5 millioner tonn CO₂. Fortsatt gjenstår ca 10 millioner tonn før Tyskland når 2020-målet.