IEA mener verden nå har en historisk sjanse til energiomstilling

Redningspakkene i korona-krisen bør brukes til å få fart på energiomstillingen, sier IEA-sjefen. Les også om BlackRocks klimakrav, Polen og Tsjekkia som truer EUs klimatiltak, mulig utsettelse av COP26 og naturens rolle i spredning av virus.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem viktige nyhetssaker fra uken som har gått. Her er mine utvalgte:

Historisk mulighet for fornybar energi

Nyheten: Redningspakkene mot koronaviruset er en historisk mulighet til å akselerere energiomstillingen. Det sier IEA-sjefen Fatih Birol denne uken til Climate Home News.

Bakgrunn: Lørdag publiserte Birol et innlegg på LinkedIn der han også tok til orde for at fornybar energi må stå helt sentralt i planene for å bekjempe korona-krisen. Store investeringer må til for å øke utvikling og implementering av fornybar energi, skriver Birol, og nevner spesifikt sol, vind, hydrogen, batterier og karbonfangst.

Samtidig har BloombergNEF måtte nedjustere sine forventninger til markedene for sol, batteri og elbiler, som følge av virusutbruddet. Her er noen sentrale poeng fra teksten til Fatih Birol, som også er publisert på IEAs hjemmesider:

  • Krisen kan føre til redusert energieffektivisering.
  • Oljeprisfallet skaper en god mulighet til å fjerne eller redusere subsidier til fossile brensler.
  • Korona-viruset truer utbygging av fornybar energi, fordi mye produseres i Kina der økonomien er betydelig påvirket.
  • Vi må sikre at 2019 består som «peak emissions».
  • Utslippsreduksjon som følge av korona-krisen er ikke det samme som at land og virksomheter har vedtatt ny politikk og nye strategier.
  • Uten riktig politikk vil utslippsreduksjonen trolig bare bli en «short-term blip».
  • Krisen kan og bør benyttes til å akselerere energiomstillingen.

Vil du gå dypere? Kingsmill Bond fra Carbon Tracker understøtter Birols argumenter i denne saken. The New York Times har også en god artikkel som beskriver og visualiserer nedgangen i forurensning i Kina og Italia som følge av koronaviruset. Les også denne kommentaren fra Michael Bloomberg, som nevner flere av de samme poengene som Birol: vi trenger store investeringer i fornybar energi.

BlackRock straffer mangel på klimakravoppnåelse

Nyheten: Investeringsfondet BlackRock vil straffe direktører i selskaper som ikke oppfyller klimarisikokrav i 2020, skriver Financial Times – til tross for korona-krisen.

Sitatet: «We are looking at these [issues] long term. These are not new issues. Companies can still demonstrate that they have effective leadership. In times of crisis that becomes more apparent, not less apparent», sier Michelle Edkins i BlackRock.

Bakgrunn: I januar skrev BlackRock-sjefen Larry Fink at fondet vil endre sin investeringsstrategi, og unngå selskaper som utgjør bærekraftrisiko. Investeringsgiganten forvalter rundt 7000 milliarder dollar.

Kamp om EUs energiomstilling

Nyheten: EUs klimatiltak må stoppes på grunn av koronaviruset, mener Polen og Tsjekkia. Den tsjekkiske statsministeren, Andrej Babis, sa denne uken at Europa bør glemme «green deal» og heller fokusere på korona-viruset, skriver Greentech Media. Polen vil skrote hele kvotesystemet, eller trekke landet fra systemet.

Bakgrunnen: Polen får store deler av strømmen sin fra kull, og var også det eneste EU-landet som i desember nektet å forplikte seg til en målsetning om klimanøytralitet innen 2050, skriver Euractiv. Tsjekkia er også en storforbruker av kullkraft, i tillegg til atomkraft.

Det spøker for COP26

Nyheten: Selv om klimatoppmøtet COP26 ikke finner sted før i november i år, kan koronakrisen føre til at det må utsettes, skriver Financial Times. Det fraråder Nicholas Stern, økonomen kjent for den banebrytende Stern-rapporten fra 2006. Stern sier til The Guardian at forberedelsene til møtet må fortsette med full kraft.

Bakgrunn: I november skal Storbritannia etter planen arrangere FNs klimatoppmøte, COP26, i Glasgow. Rundt 30 000 deltagere fra hele verden er ventet. Som vi skrev for et par uker siden vil dette bli en test på «nye» Storbritannias evne til å utøve lederskap og klimadiplomati. Nå kan det også bli en test på omstillingen av det gigantiske FN-apparatet. Allerede har UNFCCC avlyst eller utsatt alle planlagte møter i mars og april.

Naturen er nøkkelen

Nyheten: Har vi selv lagt forholdene til rette for utbruddet av Covid-19? Onsdag skrev John Vidal fra The Guardian en bekymringsfull artikkel om hvordan vi reduserer de naturlige barrierene mellom vertsdyr og mennesker og dermed legger forholdene til rette for sykdomsspredning. Og ikke nok med det: Klimaendringer kan bidra til å forsterke risikoen ved virus og sykdommer, forklarer klimaforsker Katharine Hayhoe til The New York Times.

Bakgrunn: Vidal forklarer i saken at det er mye forskning som viser at menneskers ødeleggelse og degradering av biologisk mangfold og økosystemer skaper forholdene for at nye virus som Covid-19 skal oppstå. Når et virus smitter fra dyr til mennesker kalles det zoonose, og vi har flere kjente eksempler på dette, inkludert Ebola og Zika-viruset.

Det store bildet: Samtidig som verden er hardt rammet av utbruddet, ser man også hva som skjer med naturen når menneskers liv stopper opp: I Venezia har kanalene klarnet opp på grunn av mindre trafikk (selv om rapportene om svaner og delfiner ikke var helt korrekte, i følge National Geographic), og i mange land og byer reduseres luftforurensningen betydelig, skriver Independent. I Kina har luftkvaliteten spart mange liv, skriver Forbes – det samme uttalte CICERO til NRK forrige uke.

Vil du gå dypere? Spørsmålet om naturødeleggelse og virus har blitt stilt av flere den seneste uken. Se bl.a. artikler fra  UN Environment, World Economic Forum og Fast Company. Få også med deg professor Hayhoes Twitter-tråd, der hun forklarer mer om klimaendringer og virusspredning.