Kinas kullforbruk stuper

Det viktigste denne uken: Kinas kullforbruk – og dermed CO₂-utslippene – faller kraftig i årets første måneder.

Hver fredag kl. 11 omtaler vi fem nyhetssaker vi har merket oss spesielt den siste uken. Jobben går på rundgang i redaksjonen.

Her er mine utvalgte saker fra den siste ukens nyhetsflom.

KINAS KULLFORBRUK FALLER KRAFTIG. Tallene for 2014 viste at Kinas kullforbruk – og dermed landets CO₂-utslipp – falt for første gang på mange tiår. Dette bidro sterkt til at veksten i de globale CO₂-utslippene i følge IEA-tall stoppet i 2014. Nå viser tall for årets første måneder at den positive utviklingen i Kina har fortsatt i 2015. Ifølge en analyse av tilgjengelige data gjort av Greenpeace/Energydesk China, falt kullforbruket i Kina med nær 8 prosent – og CO₂-utslippene med rundt 5 prosent – i perioden januar-april i år målt mot tilsvarende periode i fjor. Målt i tonn CO₂ tilsvarer reduksjonen Storbritannias samlede utslipp. At kullforbruket i Kina reduseres, skyldes en blanding av lavere vekst og tiltak mot forurensning. Når veksten i fornybar energi og kjernekraft er større enn veksten i det totale energiforbruket, så faller behovet for kullkraft. Nå er det sikkert usikkerhet knyttet til tallene Greenpeace gjengir, men trenden er likevel tydelig.

STERK “EL NIÑO” UNDERVEIS. Australias meteorologer varsler at årets “El Niño” kan bli sterk. Vannet i Stillehavet er varmere enn normalt, og indikerer at dette værfenomenet vil sette spor – så å si over hele kloden på grunn av mer ekstremvær. Tørke i Asia og Australia, og mer nedbør i Latin-Amerika og deler av USA, kan påvirke prisene på en rekke råvarer og landbruksprodukter. Vi har plukket ut denne historien fra Bloomberg som belyser disse sammenhengene. Norge får trolig en kaldere og tørre vinter enn normalt.

GOD MOTTAKELSE FOR NY STATSRÅD. Reaksjonene på utnevnelsen av Amber Rudd som ny klima- og energiminister i Storbritannia har vært overveiende positive, slik denne saken i The Guardian viser. Hvordan David Cameron utvikler klima- og energipolitikken er viktig både med tanke på britenes CO₂-utslipp og som signal mot resten av verden. Etter valgseieren er de konservative nå alene ved roret i Storbritannia og utnevnelsen av Rudd oppfattes som at Cameron mener alvor med både energiomstillingen og klimapolitikken.

BIOMASSE TIL ERSTATNING FOR KULL. I Storbritannia har en del store kraftverk erstattet kull med biomasse – pellets. Dette er en viktig del av årsaken til at britenes kullforbruk falt kraftig i 2014. Biomassen er fornybar, men om den representerer CO₂-reduksjon avhenger sterkt av hva slags opphav den har. I denne analysen forteller Carbon Brief om overgangen til biomasse i kullkraftverk og viser at det er store forskjeller; avfall som sagflis gir stor CO₂-reduksjon og et beregnet utslipp på 127 g CO₂/kwH, mens “verstingene” innen biomasse kan gi 1.762 g CO₂/kwH – som er det dobbelte av kull.

SNART KOMMER BREV FRA PAVEN. Under Pave Frans har den katolske kirken trappet opp arbeidet med klima- og bærekraftspørsmål. Denne artikkelen i The Guardian drøfter hvilken innflytelse Pave Frans har i disse spørsmålene. En såkalt encyklika – best oversatt med rundskriv – om klima er like om hjørnet. Dette er et dokument hvor paven formidler sin lære, og som vil ha stor betydning for hvordan katolikker over hele verden forholder seg til klimaspørsmål. Til høsten skal Pave Frans til USA og holde tale blant annet i kongressen – der det både er mange katolikker og mange klimafornektere.