Kraftig fall i fornybarinvesteringene

Investeringene i fornybar energi falt dramatisk i årets tredje kvartal. Tallene er dårlige både i Europa, Kina, USA og Japan.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem viktige nyhetssaker fra uken som er gått. Her er mine utvalgte.

Dårlig kvartal: Denne uken kom rapporten fra Bloomberg New Energy Finance som viser utviklingen i investeringene i fornybar energi fra kvartal til kvartal. Samlet var tredje kvartal i år det dårligste kvartalet siden 1. kvartal 2013. Bare seks kvartaler har vært dårligere, målt i dollar, siden 2007. Lyspunktet, som Bloombergs Michael Liebreich understreket i sin kommentar, er at prisfallet i solenergi gjør at investorer får langt flere megawatt pr million nå enn for et år siden, men likevel er det ingen tvil om at det peker nedover. At få store offshore vind-prosjekter ble landet i tredje kvartal er også en forklaring, men skal Paris-avtalens mål kunne nås må investeringstakten kraftig opp.

Politisk usikkerhet i mange europeiske land og i USA, samt svakere økonomisk utvikling i Kina, er opplagt blant faktorene. Kina er fortsatt størst, og det ble investert $14,4 milliarder, men det er 51 prosent mindre enn i tilsvarende periode i fjor. I USA endte tallet på $9,5 milliarder, ned 40 prosent. I Europa ble det investert $7,7 milliarder, ned 5 prosent. Det er mange kommentarer til de dårlige tallene. Her er Business Green’s analyse.

Her er grafen fra Bloomberg New Energy Finance som viser fornybarinvesteringene kvartal for kvartal.
Her er grafen fra Bloomberg New Energy Finance som viser fornybarinvesteringene kvartal for kvartal.

Bilbransje i omstilling: Det grønne skiftet har nådd bilbransjen, og en investorkoalisjon har nå bedt bilindustrien om å skjerpe sitt arbeid med sikte på å forberede seg på en nullutslippsfremtid. McKinsey og Bloomberg har på sin side lagt frem en analyse som viser at drivstofforbruket i enkelte byer kan falle med 75 prosent til 2030. I Tyskland har delstatene gått inn for et forbud mot bensin/dieselbiler fra 2030. Bilindustrien er ikke veldig glad for dette, men denne kommentaren i Spiegel mener det ville vært et lykketreff, fordi industrien da vil vite hva den har å forholde seg til.

Oljen står seg? Også oljebransjen ser selvsagt at elbiler og elbusser kommer, men tar det likevel ganske rolig. BPs sjeføkonom Spencer Dale tror ikke elbiler vil gjøre noe vesentlig innhogg i oljeetterspørselen de kommende årene. Tvert imot – BP tror oljeetterspørselen vil øke med 20 millioner fat om dagen de neste 20 årene.

Varme i britisk hus: En svært viktig faktor for den fremtidige gassetterspørselen i Europa er hvordan oppvarmingsbehovene ordnes. Omlegging fra fossilt til fornybart og mer effektive løsninger kan ta vekk store deler av gassmarkedet. Denne uken la britenes Committee on Climate Change frem en rapport om hvordan avkarboniseringen av britisk varmeforsyning kan tenkes å finne sted. Hittil har omstillingen gått for sakte. Committee on Climate Change advarer for øvrig mot å la klimaskeptikere få bruke brexit til å svekke britisk klima- og energiomstilling.

Fall i USAs CO₂-utslipp: Den amerikanske kraftsektoren gjennomgår en stor omstilling. Fornybar energi og gass overtar for kull, ifølge offisielle tall. Utslippene første halvår i år er de laveste på 25 år. Kull er ned 18 prosent og fornybar opp 9 prosent målt mot foregående år. At gass også falt med 1 prosent er meget interessant i lys av kravene til USA som Paris-avtalen innebærer. Også varmere vær bidro til lavere utslipp, ettersom behovet for oppvarming falt.

Samtidig kommer det stadig nyheter om metanutslipp knyttet til gassproduksjon. En ny studie som tar for seg metanutslipp fra produksjon av olje, kull og gass verden over, konkluderer med at metanutslippene er mellom 20 og 60 prosent høyere enn man tidligere har trodd.