Krysser 1,5-gradersgrensen på 2040-tallet, ifølge FN

Ny FN-rapport viser at temperaturøkningen på kloden overstiger 1,5 grader på 2040-tallet. Les også om tyske ministre som vil ha gratis buss og bane, om hus og hjem som ikke kan forsikres og om dramatiske klimaeffekter av skogbrannene i Amazonas.

Paris-avtalen setter mål om at temperaturstigningen skal begrenses ned mot 1,5 C. Nå foreligger utkast til IPCCs spesialrapport om 1,5C-målet. Konklusjonen er at vi trolig passerer 1,5C på førtitallet. (Foto: Bobostudio)

Hver uke presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem lesverdige saker fra internasjonale medier og nettsteder fra uken som er gått. Her er mine utvalgte.

1,5 GRADER PÅ 40-TALLET: Det blir svært vanskelig å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger over 1,5 grader. Det er den viktige kunnskapen som kommer frem i et utkast til FNs nye klimavitenskapsrapport. Informasjon derfra lekket ut til offentligheten denne uken, og omtales i The Washington Post. Forskerne mener det er sannsynlig at vi en gang på 2040-tallet vil krysse grensen for 1,5 graders oppvarming. 1,5 grader var tallet politikerne ble enige om å strekke seg etter da de kom i mål med Paris-avtalen før jul i 2015. Ifølge FN-rapporten kan temperaturen avta igjen bare dersom CO₂ fjernes fra luften senere dette århundret. Forskerne tviler på at dette er en realistisk redningsbøye. Alt dette er altså å finne i et 31-siders utkast til sammendrag av FNs rapport om 1,5 gradersmålet. Du kan laste den ned via nettstedet Climate Home News.

GRATIS BUSS, BANE, TRIKK OG TOG I TYSKLAND? Gratis kollektivtransport er vel noe nær en våt drøm for mang en klimaaktivist og også dem som vil helseskadelig byluft til livs. Å kunne hive seg på buss, bane eller tog uten å betale noen verdens ting, vil gjøre mang en privatbil nokså overflødig. Drømmen kan bli virkelighet for mange millioner tyskere. Det kan du lese om i The Guardian. Denne uken skrev tre tyske ministre – inkludert miljøvernminister Barbara Hendricks – brev til EUs miljøkommissær Karmenu Vella der de sier at de vil redusere antall privatbiler på veiene ved å gjøre offentlig transport gratis. I tillegg vil ministrene støtte nye systemer for bildeling. Helmut Dedy i den tyske foreningen for byene, svarer at han forventer at regjeringen også leverer en klar uttalelse om hvordan fri transport skal finansieres.

Livstruende luftforurensning er et gedigent problem i mer enn 130 europeiske byer, ifølge EU-kommisjonen. Land som ikke klarer å redusere luftforurensningen i henhold til EUS regler risikerer kostbare bøter. Dette er årsaken til de radikale forslagene fra de tre tyske ministrene.

SKOGBRANNER ØDELEGGER AMAZONAS’ KLIMAREGNSKAP: Hva som skjer med de enorme regnskogene i Amazonas er av kritisk betydning for verdens mulighet til å holde den globale temperaturstigningen i sjakk. Derfor er det dårlig nytt når en ny studie viser at de voldsomme skogbrannene i Amazonas kan utligne klimagevinsten vi får av mindre avskoging. I studien – som opprinnelig er publisert i Nature Communications og som nå omtales på nettstedet Carbon Brief – vises det til at skogbrannene har økt både i omfang og hyppighet. Årsaken er først og fremst tørken som stadig blir mer alvorlig på grunn av klimaendringene.

Amazonas regnskoger spenner over et område som er 25 ganger større enn Storbritannia. Mer enn tre milliarder trær vokser i Amazonas. Forskerne har sett på hvordan den enorme «karbonbutikken» påvirkes både av avskoging og skogbranner. Hovedforfatter av studien, dr. Luiz Aragão fra National Institute for Space Research i Brasil, sier til Carbon Brief:

“This is the first time that we could clearly demonstrate how much widely-spread forest fires during recent droughts influence Amazonian carbon emissions. During these droughts, forest fires can overtake emissions from deforestation.”

Forfatternes beskjed er at hvis vi ikke holder trykket oppe for å forhindre avskoging, kan kombinasjonen av skogbranner og avskoging føre til at karbontap fra Amazonas “eskalerer til proporsjoner som aldri har opplevd før”.

IKKE MULIG Å FORSIKRE EIENDOMMER I NY OG MUMBAI? Hva skjer hvis klimaendringer gjør at det ikke lengre er økonomisk mulig å forsikre folks hjem og eiendommer? Med temperaturøkning følger issmelting. Hav med høyere gjennomsnittstemperatur utvider seg i volum. Havnivåstigning, ekstremregnvær, flom og overvann er noen av de fysiske klimarisikoene vi står overfor på grunn av temperaturøkningene. Dermed trues mange eiendommer i lave strøk av hyppigere oversvømmelser. Dette er tema i magasinet Insurance Journal – publisert i slutten av januar – og spredd via sosiale medier særlig denne uken. I artikkelen refereres det til en tale Thomas Buberl holdt på et møte i World Economic Forum i Davos i Sveits. Buberl er leder i AXA SA, et av Europas største forsikringsselskaper. Forsikringstoppen sa at vi kan havne i en situasjon der privat eiendom under bakken i New York og Mumbai ikke kan forsikres dersom klimaendringene fortsetter. I artikkelen vises det også til at fler og fler institusjonelle investorer har solgt sine investeringer i fossile brensel og eiendeler fordi de mener at pengene deres er bedre plassert om de bidrar til investeringer som får fart på overgangen til en mer fornybar global økonomi.

Apropos havet: Tirsdag denne uken omtalte nettstedet United Nations Climate Change en studie som viser at issmelting kan føre til at havnivåstigningen tredobles hvert år frem mot år 2100. Artikkelen bygger på data publisert av forskningsmagasinet Proceedings of the National Academy of Sciences. Et team av forskere ledet av University of Colorado-Boulder har de siste 25 årene samlet inn mye av dataene studien bygger på – ved hjelp av satellitter.

ENERGINERDENES POWERPOINT-FEST: Til slutt i denne utgaven av Fem på fredag tar jeg – litt utenom det vanlige – med en fest av en powerpoint-presentasjon (i alle fall for energi-nerder). Den er satt sammen av Jeremy Leggett i Carbon Tracker Initiative. History and future of the global energy transition 2016–2017 in pictures and charts som ble publisert denne uken er en – å! – så episk gjennomgang av energitransformasjonen som skjer rett rundt oss og over hele kloden. Gjennom 249 foiler (!) – som du må laste ned i tre omganger – drar Leggett oss gjennom de to siste årenes nyheter og endringer innen klima og energi. Her får du de nedslående rekordene og politiske tilbakeslagene, men ikke minst de brave politiske målsettinger og haugevis med oppløftende tall for prisnedgang og omfanget av nyinstallert fornybar energi.

«When @JeremyLeggett puts the key moments on climate change and divestment in a row, you feel the change!» Slik lød hurraropet fra Joost Brinkman (Solarus Sunpower) på Twitter etter at han hadde overværet Leggetts gjennomgang av presentasjonen.

Så hvorfor ikke bruke en halvtime denne helgen på å gå gjennom presentasjonen og få interessant innblikk i transformasjonen som skjer rundt om på kloden?  Og skulle du selv være i beita for en slides eller to, er følgebeskjeden fra Leggett noe å ha med seg: «Please feel free to use the powerpoint anyway you see fit, if you wish. You can extract whatever slides you like, and edit your way. My main rationale in all this is to help get the message out for those of us worried about climate change.»