Kullet dør i USA – men boomer i Tyrkia

Obamas nye klimaplan er ukens store nyhet. Kullet lider en naturlig død, mener Michael Bloomberg. Men i Tyrkia er det kull-boom.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem viktige nyhetssaker fra uken som har gått. Her er mine utvalgte.

Obamas klimaplan: De fleste vil ha fått med seg at Barack Obama tidlig denne uken la frem en forsterket plan for reduksjon av klimautslippene fra den amerikanske kraftsektoren. Planen gir et viktig politisk signal om at USAs president vil fremstå som handlekraftig når det handler om klima. Det blir selvsagt mye spill og konflikt i lys av en slik plan. De som vil lese en solid gjennomgang av planen bør se på Brad Plumer i Vox sin analyse. En interessant tekst i etterkant av klimaplanen er også kommet fra Michael Bloomberg, den tidligere New York-ordføreren og milliardæren som bruker store penger på kampen mot kullet. Han mener kullet lider en “naturlig død” – det skyves ut av markedskrefter og folkelig motstand.

Kullboom i Tyrkia: I USA og Europa kommer stadig nyheter om kullkraftverk som stenges og historiene om kullselskaper som sliter finansielt kommer trillende på løpende bånd. Men i Tyrkia er det annerledes. Der er det store planer om å bygge ut voldsomme mengder kullkraft basert på lokale ressurser, slik denne reportasjen i The Guardian viser. Sol, vind og vann kan gi Tyrkia kraften landet trenger like billig, men likevel kan kullet bli vinneren.

Point of no return: Klimaendringene er her, og de kommer raskere enn vitenskapen har spådd. Det er inngangen til dette essayet av meteorologen Eric Holthaus i Rolling Stone Magazine som tar oss verden rundt. Det er et lesverdig stykke tekst, som blant annet tar for seg hvordan marine økosystemer påvirkes av klimaendringene.

Sol i Chile: Svært få land har bedre forutsetninger for solenergi i Chile. Derfor er det stor interesse for utbygging av solenergi i det søramerikanske landet.

Et fossilfritt Sverige: Den svenske professoren Johan Rockstrøm tok tidlig på sommeren til orde for at Sverige bør bli verdens første fossilfrie velferdsstat. Det er bare å brette opp ermene! Vi lar denne ukens fem på fredag avsluttes med Rockstrøms oppsummering av diskusjonen han startet.