Spania vil forby leting etter olje og gass

Les også om UK som planlegger eget kvotesystem etter Brexit, om Kinas krav om økning i andelen elbiler fra bilprodusenter på kinesisk jord, at britene vurderer å halvere antall sau og storfe og om dødsbrannene i California fra et klimaperspektiv.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima nyhetssaker fra uken som er gått. Denne uken har jeg valgt disse:

100 % FORNYBART OG NULL OLJE OG GASS: Regjeringen i Spania la denne uken frem en ny klimaplan som skal vedtas før jul. Den slår fast at regjeringen vil slutte å dele ut lisenser til å lete etter ny olje og gass, forby fracking og dessuten droppe nye fossile subsidier. Det skriver nettstedet euractiv.com. Spania er ikke noen stor oljenasjon, men denne politiske dreiningen er likevel interessant som politisk signal og fordi det faktisk ikke vil bli lett etter fossile ressurser. (I mai i år meldte for øvrig det spanske olje- og gasselskapet Repsol at det ikke lengre ville vokse innen olje og gass, skrev Bloomberg den gang.)

Den spanske regjeringen setter seg også mål om et 100 prosent fornybart energisystem innen 2050. Delmålet er 70 prosent innen 2030. Slik kan landet innen 2030 redusere klimagassutslippene med minst 20 prosent i forhold til 1990-nivået. I 2050 vil utslippene være redusert med 90 prosent. Som Norge har Spania økt sine utslipp i forhold til 1990-nivået (som er det årstallet som ble brukt som utgangspunkt for å måle utslipp da Kyoto-avtalen ble vedtatt i 1997). Spanias økning er på hele 17 prosent. Leder for European Climate Foundation, Laurence Tubiana, sier at Spania med denne planen viser vei for resten av Europa. EU-kommisjonen skal legge frem en 2050-plan senere denne måneden.

UK MED EGET KVOTESYSTEM ETTER BREXIT? Mye tyder på at britene kommer til å forlate EU ETS (Emissions Trading System – EUs system for handel med kvoter for utslipp av klimagasser) dersom Brexit-avtalen som nå ligger på bordet blir vedtatt. I så fall vil britene etablere sitt eget tilsvarende kvotehandelssystem som er minst like effektivt som dagens system, det skriver Reuters og viser til dokumenter publisert av den britiske regjeringen onsdag denne uken.

Reuters mener dette innebærer at britene vil stå ved sine internasjonale forpliktelser om å kutte CO₂-utslipp. Samtidig unngår man at britiske firmaer får et økonomisk fortrinn i forhold til sine konkurrenter i EU. Ulempen er at man med denne løsningen risikerer at prisen på EUs CO₂-kvoter synker fordi Storbritannia per i dag er en stor kjøper av disse. Torsdag sank kvoteprisen med 5 prosent til 18,68 euro per tonn.

Hvis den fremforhandlede Brexit-avtalen ikke blir vedtatt vil Storbritannia automatisk forlate ETS og innføre en karbonskatt på 16 britiske pund per tonn CO₂.

KINA MED NYTT «KVOTESYSTEM» FOR Å ØKE ANTALL ELBILER DRASTISK: Nye utslippsregler vil tvinge alle bilprodusenter i Kina – nasjonale som globale – til å endre sine framtidsplaner. For å nå målene lanserer Kina en så streng bilpolitikk at døsige bilprodusenter som tenkte at de kunne omstille til elbilproduksjon sakte, men sikkert, må skru opp tempoet mange hakk om de skal gjøre business i Kina de neste årene. Verdens allerede største marked for elkjøretøy skal bli enda mye større, derfor gir kinesiske myndigheter bilprodusentene noe nær et ultimatum: En betydelig andel av produksjonen eller importen deres må være grønn i 2019, og etter det øker kravene og målene år for år, enten du heter Toyota og General Motors eller BYD og BAIC Motor. Det skriver Bloomberg Businessweek i artikkelen «China Is Leading the World to an Electric Car Future».

Kravene er bygget opp omtrent som et kvotesystem, bilprodusenter som ikke oppfyller egne krav kan berge seg ved å kjøpe «kreditter» fra konkurrentene som produserer en større andel lavutslippsbiler enn de strengt tatt må. Får man ikke kjøpt nok «kreditter», truer myndighetene med bøter og i verste fall med å skru av samlebåndene i produksjonslokalene – inntil man har fått alt på stell i form av en høy nok andel elbiler, hybrider eller hydrogenbiler. Yunshi Wang – direktør for China Center for Energy and Transportation at the University of California at Davis – mener måten kineserne stiller krav på overfor bilindustrien, kan bli en modell for andre land og dermed en global «game changer». Den nye bilpolitikken vil føre til mindre helsefarlig smog samt at behovet for import av olje synker.

VIL HALVERE ANTALL SAU OG STORFE: Antallet storfe og sauer i Storbritannia må kanskje halveres – i alle fall reduseres med minimum 20 prosent – om britene skal nå sine klimamål. Det anbefaler regjeringens Committee on Climate Change (CCC) i en ny rapport. CCC mener tiltaket er påkrevd fordi en stor andel av klimagassutslippene i landbruket skyldes sauehold og storfehold. Det skriver BBC. I tillegg vil en slik politikk frigjøre areal som kan omdannes til skog som igjen har en rolle i å binde CO₂. Komitéens Chris Stark sier til BBC at “Climate change is going to change the way the UK looks – and we also have to alter the way we use land so we don’t make climate change worse”. Han sier videre at “Brexit offers the government the opportunity to introduce fundamentally new policies that will reward farmers for producing less greenhouse gases and for capturing carbon emissions.”

Miljøvernere mener komitéen er alt for lite hard i klypa, mens National Farmers’ Union (NFU) på sin side synes at rapporten er ensidig og uten nok fokus på matvaresikkerheten.

CALIFORNIA, DØDSBRANNER OG KLIMAENDRINGER: Jeg kan nesten ikke skrive Fem på fredag denne uken uten å nevne de grufulle dødsbrannene som har herjet i California de siste dagene. Er det en sammenheng mellom brannene og klimaendringene? President Donald Trump er skråsikker på at elendig skogsrøkting og for lite hogst har skylden. Avisen The Guardian har en mer saklig tilnærming og publiserte denne uken to gode artikler som tar opp skogbrannens sammenheng med klimaendringene. I California fires: what is happening and is climate change to blame? vises det til at 15 av de 20 største brannene i Californias registrerte historie har skjedd siden år 2000, på samme tid som skogene har blitt tørrere og varmere. I artikkelen vises det til en rapport på statlige GlobalChange.gov – utarbeidet av forskere ved ulike universiteter i USA. I rapporten heter det blant annet: “Given strong relationships between climate and fire, even when modified by land use and management, such as fuel treatments, projected climate changes suggest that western forests in the United States will be increasingly affected by large and intense fires that occur more frequently.”

I The Guardian-artikkelen Fire chief: climate change helped make California wildfires more devastating kan du lese om brannledelsens vurdering av miljøendringene som oftere enn før leder til storbranner. På nettstedet Inside Climae News anbefaler jeg artikkelen California’s Wildfire and Climate Change Warnings Are Still Too Conservative, Scientist Says.