Storbyenes svært lønnsomme klimasatsing

Verdens storbyer kan spare enorme summer på investeringer i lavkarbonløsninger for samferdsel, bygninger og avfall – som samtidig vil kutte CO₂-utslipp markant. Les også om El Niño, Energiewende og norsk fornybareksport.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem viktige nyhetssaker fra uken som har gått. Her er mine utvalgte.

Byenes klimasjanse: 17 billioner dollar – dette pene beløpet kan spares inn globalt innen 2050 ved investeringer i kollektivtrafikk, lavkarbon-transport, energieffektivisering i bygninger og avfallshåndtering i verdens 500 største byer. Det er konklusjonen i en ny rapport fra New Climate Economy-prosjektet. For å få til dette, anbefaler rapporten at det internasjonale samfunnet stiller opp med minst 1 milliard dollar innen 2020. Midlene skal finansiere diverse tiltak for å hjelpe byene i gang med investeringene, og er tenkt å utløse minst 5-10 milliarder dollar fra privat sektor. En slik pakke vil medføre utslippskutt på minst 3,7 gigatonn CO₂ årlig innen 2030, ifølge rapporten. Det er mer enn EUs samlede utslipp i dag. Last ned rapporten (pdf).

Shanghai - mye å hente på klimasmarte investeringer.
Shanghai – mye å hente på klimasmarte investeringer.

Uberegnelig guttunge: Klimaforskere har varslet at en kraftig utgave av værfenomenet El Niño er under oppbygging i Stillehavet. I utgangspunktet godt nytt for tørkeplagede California, som endelig har nedbør i vente. Men regnet kan skape nye problemer. Delstaten er dårlig forberedt på oversvømmelsene og jordskredene som høyst sannsynlig kommer. Det er heller ikke sikkert at nedbørsmønsteret blir så gunstig. Kanskje kommer det mest regn i Sør-California, noe som ikke vil hjelpe på vannmangelen totalt sett. I tørkeperioden har californierne blitt flinkere til å spare vann, og enkelte frykter nå at disse gode vanene legges vekk når regndråpene faller igjen.

Energiewende – en oppdatering: Nok en fornybar-rekord fra Tyskland. I første halvår ble 32 prosent av landets elektrisitet produsert med fornybar energi. Tyskland ligger foran målsettingene i utbygging av vind- og solenergi. Målt på andre måter ser det ikke så lyst ut for energiomstillingen. Ifølge Energiewende-indikatorer laget av konsulentene i McKinsey, kommer ikke Tyskland til å klare sitt eget mål for CO₂-kutt innen 2020. Strømprisen tyske forbrukere må betale er også for høy – 40 prosent over EU-snittet. Nettutbyggingen går for sakte. Andre indikatorer lyser imidlertid grønt: Forsyningssikkerheten er bunnsolid, og antall ansatte i energisektoren er også godt over målsettingen.

Fred. Olsen topper fornybarliste: I 2014 sto norsk eksport av utstyr og tjenester innen fornybar energi for en omsetning på 8 milliarder kroner, ifølge Teknisk Ukeblad og Eksportkreditt Norge. Øverst på ti på topp-listen over fornybareksportører står Fred. Olsen Ocean, som hovedsakelig driver med installasjon og tjenester innen offshore vindkraft. DNV GL er nummer to på listen, mens Scatec Solar inntar tredjeplassen. Fornybarindustrien i Norge er (ennå) liten i forhold til olje og gass, utenriks sjøfart, sjømat og prosessindustrien.

Ut med kullsubsidier: Frankrike vil presentere seg fra en klimavennlig side før klimatoppmøtet tar til senere i høst. Med umiddelbar virkning er det slutt på subsidier til selskaper som eksporterer kullkraft-teknologi, med mindre kullkraftverkene er utstyrt med teknologi for karbonfangst og -lagring. Kull-subsidiene som spares inn vil isteden bli brukt på støtte til fornybar energiteknologi.

Sarah og Donald (bonussak – mindre viktig!): Donald Trump gjør det stadig skarpt på meningsmålingene, og kommentatorene begynner nå å ta ham mer seriøst som mulig republikansk presidentkandidat. Da passer det vel greit at Sarah Palin melder sin interesse – hun vil gjerne bli energiminister i en Trump-regjering. Energi er nemlig hennes baby: “Oil, gas, minerals, those things God has dumped on this part of the earth for mankind’s use instead of us relying on unfriendly foreign nations for us to import their resources.”