Utslippskutt og grønn vekst

Rekordbillig sol, for mange LNG-prosjekter, utslippskutt og grønn vekst, snart dyrere CO₂ – og europeisk hetebølge.

Hver fredag kl. 11 presenterer redaksjonen fem viktige nyhetssaker vi har merket oss fra den siste uken. Her er mine fem utvalgte:

Kutt i utslipp og økonomisk vekst: Denne uken kom en ny rapport fra New Climate Economy-utredningen, et prestisjefylt arbeid som ledes av Mexicos tidligere president Felipe Calderon. I rapporten vises det til en rekke tiltak som både vil redusere utslipp og stimulere økonomisk vekst. Rapporten omtales bredt i medier verden over. Denne saken fra Time gir et kort overblikk, mens FT gir kontekst i denne kommentaren. I tillegg til økte investeringer i fornybar energi og større satsing på forskning, viser rapporten blant annet til at forbedret urban infrastruktur kan være et svært viktig tiltak. Dette handler blant annet om utvikling av kollektivtrafikk, avfallshåndtering og mer energieffektive bygninger. Ved siden av lavere CO₂-utslipp, vil man oppnå store besparelser gjennom reduserte energikostnader.

For mye gass: Den London-baserte tenketanken Carbon Tracker Initiative publiserer løpende analyser og rapporter som viser risikoen i fossil energi i en verden der klimapolitikken strammes til og energiomstillingen skyter fart. Denne uken kom en rapport som belyser gassens rolle. Det er særlig overinvesteringer i LNG-anlegg Carbon Tracker Initiative mener at kan representere en massiv fare for investorer. Prosjekter for en total verdi på 283 milliarder dollar kan bli “til overs” i en verden som møter togradersmålet. Bloomberg oppsummerer i denne saken.

Warren Buffett setter sol-rekord: Den amerikanske investorlegendens selskap Berkshire Hathaway eier kraftprodusenten NV Energy som opererer i Nevada. NV Energy skal betale bare 3,87 cent/kwh for kraften fra et 100 MW solkraftverk First Solar nå skal bygge. Dette er prisrekord for en slik avtale i USA. Samtidig bygger det opp om ny strid rundt skattesubsidiene vind- og solkraftverk får i USA. Den nåværende ordningen utløper ved utgangen av 2016.

EUs kvotemarked strammes til: En reform av EUs kvotemarked har kommet et steg nærmere realisering etter at EU-parlamentet har sluttet opp om en plan som innebærer at opp til 1,6 milliarder kvoter kan trekkes ut av markedet fra 2019. Analytikere mener at reformen kan løfte karbonprisen opp til et nivå på minst 20 euro i 2020, opp fra omkring 7 euro nå.

Varmebølge i Europa: Europa har opplevd en varmebølge de siste dagene med rekordhøye temperaturer. Solpanelene produserer imidlertid mindre når gradestokken ligger høyt på tredvetallet enn når det er mer behagelige sommertemperaturer. Forskerne knytter hetebølgen til klimaendringene og fastslår at slike hendelser vil forekomme langt hyppigere fremover enn det som var vanlig i det 20. århundret.