Virkelighetsfjerne utslippstall for biler

Teori og praksis spriker stadig mer når bilers forbruk og utslipp måles. Ellers om: Varmerekord i 2016, global klimarangering, Kina irettesetter Trump, Obamas klimaplan.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem viktige saker fra uken som er gått. Her er mine utvalgte:

Bilbransjen leverer ikke: Gapet blir stadig større mellom hva biler lover av lavere forbruk og utslippskutt, og hva de presterer i virkeligheten. Ifølge en rapport fra organisasjonen ICCT – som bidro sterkt til avsløringen av Volkswagen-skandalen – var gapet mellom CO₂-utslippet en bil er typegodkjent med og det reelle oppe i 42 prosent i snitt i 2015. I 2001 var forskjellen bare 9 prosent. Gapet har doblet seg siden 2009. Ladbare hybrider har et særlig stort gap mellom utslipp i teori og praksis.

Rapporten er basert på data fra 1 million biler i syv land, dels hentet fra nettsteder hvor sjåfører selv legger inn forbruksdata, dels fra testrapporter i mediene. ICCT trekker frem flere årsaker til økningen. En er at bilprodusentene stadig mer systematisk utnytter smutthull i regelverket for utslippsmåling. En annen er at ny teknologi som start-stopp-utstyr ikke leverer de kuttene som teorien sier. Neste år skal dagens testprosedyre erstattes av en ny. Dette vil hjelpe noe, mener ICCT, men ikke løse hele problemet – også den nye prosedyren har smutthull og er laboratoriebasert.

PwC la for øvrig denne uken frem en rapport (på tysk) som spår en markedsandel på 30 prosent for elbiler i nybilmarkedet i Europa i 2028.

2016 blir rekordvarmt: Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2016 ligger an til å bli rekordhøy med ca. 1,2 grader celsius over førindustrielt nivå, melder Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). 16 av de 17 varmeste årene har vært målt i dette århundret. El Niño-effekten bidro til særlig høye temperaturer i begynnelsen av året. I 2016 har det også blitt målt svært høye temperaturer i den arktiske delen av Russland (6–7° C over langtidsgjennomsnittet), i Alaska og nordvest-Canada.

The Guardian har samlet vitnesbyrd fra folk som merker konsekvensene av klimaendringene.

Denne uken presenterte forskningsprosjektet Global Carbon Budget utslippsdata for 2015. Vi har presentert dem utførlig i egne artikler og med grafikk og fakta på Klimavakten.

Norge nr. 38 på klimarangering: Frankrike gjør det best på årets klimarangering fra organisasjonene Germanwatch og CAN, foran Sverige og Storbritannia. Rangeringen kalt Climate Change Performance Index gir 58 land karakter for utslippsnivå, utslippsutvikling, fornybar energi, energieffektivitet og klimapolitikk. Norge får den samlede karakteren “Poor”, faller to plasser på rangeringen siden i fjor og havner på 38.-plass, bak land som Polen og Indonesia. Germanwatch og CAN har latt de tre øverste plassene på listen stå tomme som en påminnelse om at verden samlet sett gjør for lite for å bremse klimaendringene.

Kina korrigerer Trump: En av Donald Trumps legendariske Twitter-meldinger er den fra 2012 om at kineserne skapte begrepet global oppvarming for å knekke amerikansk industri. Denne konspirasjonsteorien har nå blitt offisielt tilbakevist av viseutenriksminister Liu Zhenmin. Det var faktisk Trumps republikanske forgjengere Ronald Reagan og George Bush den eldre som støttet de innledende klimaforhandlingene på 1980-tallet, bemerket ministeren høflig under FN-møtet om klima i Marrakech denne uken.

Kanskje det blir Kina som tar den globale lederrollen i klimapolitikken heretter. Zou Ji, forsker og kinesisk klimaforhandler, sier at hvis Trump lar være å implementere Paris-avtalen, vil det trolig føre til at Kinas innflytelse øker på klimafeltet, noe som vil smitte over på andre politikkområder og “øke Kinas globale omdømme, makt og lederskap.”

Dette minner om forsker Terje Tvedts vurdering: Det kinesiske politiske lederskapet tenker strategisk og er svært opptatt av klimaendringenes betydning.

Et amerikansk klimamonument?: President Barack Obama har lagt frem en strategi for “dyp avkarbonisering” av den amerikanske økonomien. Planen forutsetter at klimagassutslippene kuttes 80 prosent eller mer innen 2050 sammenlignet med 2005-nivået. Vi venter og ser et par måneder om denne planen havner dypt nede i en skuff.

Inside Climate News har en tipunktsliste over hvordan Trump kan reversere fremskritt i klimapolitikken. Interessant nok dreier punkt 1 seg om hvordan Trump vil forholde seg til forskningsbasert kunnskap, som står sterkt i føderale myndighetsorganer. Vil Trump virkelig prøve å diktere forskere og forskningsinstitusjoner?