Kinas klimabombe – massive mengder ny kullkraft

Kina er i ferd med å bygge ut gigantiske volum ny kullkraft og verden er langt unna målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Hver uke presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem viktige nyhetssaker fra uken som er gått. Her er mine utvalgte.

Kullkraftboom: Kina er i ferd med å bygge ut enorme mengder ny kullkraft. Hundrevis av kullkraftverk er under bygging, viser nye satellittbilder. 259 GW – like mye som alle kullkraftverk i USA – er i ferd med å bli ferdigstilt i Kina, ifølge miljøorganisasjonen CoalSwarm som kartlegger hva som bygges og stenger av kullkraftverk verden over. 259 GW ville øke Kinas kapasitet med 25 prosent. Kina har nå 993 GW kullkraft. Rapporten fra Coal Swarm er blant annet omtalt hos BBC.

Myndighetene i Beijing har tidligere suspendert byggetillatelser til mer enn 100 kullkraftverk, men rapporten fra CoalSwarm indikerer at byggingen likevel har gått videre, etter lokale og regionale beslutninger. En rekke nye kullkraftverk fikk tillatelse fra lokale og regionale myndigheter i 2014-16, etter at myndighet ble overført fra den sentrale regjeringen.

En vekst i Kinas kullkraftproduksjon i tråd med denne utbyggingen vil gjøre det langt vanskeligere – for ikke å si umulig – å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Den umiddelbare løsningen ligger i at Kinas kullkraftverk kjøres færrest mulig timer i året. Landets utslipp ser imidlertid ut til å være i vekst, skal vi tro denne analysen fra Greenpeace’ Kina-ekspert Lauri Myllivirta.

På den positive siden får vi notere at Kinas National Development & Reform Commission ifølge Bloomberg skjerper fornybarmålene og sier at minst 35 prosent av elektrisiteten skal være dekket av fornybare kilder i 2030.

Ikke på sporet til 1,5 grader: Å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, slik målet i Paris-avtalen er uttrykt, er teknisk mulig. Men vi er ikke i nærheten av å omstille økonomien raskt nok til at målet kan nås, ifølge Drew Shindell, en av forfatterne bak FNs klimapanels spesialrapport om 1,5 graders-målet som vil bli lansert i Korea om noen uker. Se mer hos The Guardian. En massiv og rask omstilling av energisystemene er nødvendig for å oppnå dette målet og Shindell ser svært få tegn på at det går fort nok. Norges klimaminister Ola Elvestuen er intervjuet i saken og peker på at det er mye vanskeligere å oppnå tilstrekkelig politisk kraft i omstillingen når USA har abdisert fra sitt lederskap. Vi legger inn en lenke til denne saken i Forbes der Donald Trumps utsagn om energi under FN-generalforsamlingen denne uken er referert og kommentert. Nettopp mangel på lederskap var hovedpoenget i FNs generalsekretær Antonio Guterres’ tale: Vi mangler sterkt lederskap for å sette oss på rett kurs, sa han.

Sol og batterier: Heldigvis ruller og går mye internasjonalt samarbeid tross konfliktene og mistilliten som Trump-administrasjonen daglig fyrer oppunder. Verdensbanken lanserte denne uken et program der 1 milliard dollar skal investeres for å øke bruken av batterier sammen med solenergi i utviklingsland. Håpet er at dette skal trekke til seg ytterligere 4 milliarder dollar og bidra til at kostnadene kommer ned – i takt med at utbredelsen øker. Det kommer for øvrig stadig nyheter om nye teknologier og kostnadsreduksjoner som kan gjøre batterier mer effektive og billige, som denne historien i New York Times om sink-batterier.

Klimarisiko: Det drypper stadig inn nyheter om at flere selskaper tar klimarisiko på alvor – for eksempel ved å ta i bruk rammeverket og anbefalingene fra G20s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). I en studie som ble offentliggjort denne uken har rapporteringen fra 1700 selskaper blitt saumfart. Mange av selskapene som er analysert svarer delvis på anbefalingene fra TCFD, mens det bare er et mindretall som stresstester sin virksomhet mot togradersmålet og svarer på kjernespørsmålet: Vil vi tjene penger hvis klimapolitikken lykkes? Å rapportere om klimarisiko er i ferd med å bli «mainstream», ifølge britenes sentralbanksjef Mark Carney. Han leder G20s Financial Stability Board, som satte i gang arbeid med rapportering om klimarisiko og står bak anbefalingene fra TCFD. Her er et intervju Carney ga til Bloomberg denne uken.

Hydrogenlastebiler i Sveits: Koreanske Hyundai skal levere 1000 hydrogendrevne lastebiler i Sveits, sammen med det sveitsiske hydrogenselskapet H2 Energy, melder Reuters. H2 Energy er et selskap som driver med fornybar energiproduksjon og som samarbeider blant annet med sveitsiske Coop. Lastebilene skal være klare til levering mot slutten av 2019 og vil være de første kommersielle hydrogendrevne lastebilene i verden, ifølge Hyundai. Bilenes rekkevidde på en fylling skal være 400 km. Det fremgår ikke av meldingen hvor store lastebiler det er snakk om.