– Verden er på vei inn i ukjent terreng av ødeleggelser

Ny rapport: Ukjent terreng av ødeleggelser venter oss fordi utslippskuttene uteblir. Les også: Kan spare 12 billioner dollar ved å bytte fossil med fornybar energi. Joe Biden med nytt og hårete havvindmål, og tyskerne kjøper stadig flere biler.

I Fem på fredag finner du hver uke internasjonale nyheter fra uken som er gått. Her er mine utvalgte saker.

Ødeleggelser venter oss fordi utslippskuttene uteblir

Antall vær-, klima- og vannrelaterte katastrofer har økt med en faktor på fem de siste 50 årene. Kostnad: 202 millioner dollar i gjennomsnitt per dag. Og: Det er like sannsynlig at verden når 1,5 graders oppvarming som at den ikke gjør det i løpet av de neste fem årene. Dette er noen av de dystre beskjedene i en ny rapport fra United in Science, omtalt av blant andre The Guardian. Det er Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) som har satt sammen rapporten under ledelse av FNs generalsekretær. Rapporten inneholder de nyeste klimavitenskapelige oppdateringene fra blant andre FNs miljøprogram og FNs klimapanel.

Verdens regjeringer ble på klimatoppmøtet i Glasgow i fjor enige om å jobbe for å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader. Nødvendig handling har mildt sagt latt vente på seg. Uten ambisiøse handlinger vil vi oppleve store fysiske og sosioøkonomiske konsekvenser. Irreversible endringer i klimasystemet kan heller ikke utelukkes, ifølge rapporten.

Fem på fredag – et nyhetsbrev med internasjonale klima- og energinyheter

I Nyhetsbrevet Fem på fredag velger redaksjonen i Energi og Klima ut fem ferske saker fra internasjonale medier som vi synes er verd å få med seg. Nyhetsbrevet får du gratis, rett i innboksen din hver fredag klokka 07:00. Er du ikke abonnent ennå, kan du melde deg på nyhetsbrevet her:

Abonner på #Fempåfredag:

– Sjansene våre for å styre unna klimasammenbrudd og de verste ødeleggelsene minker nå raskt. Vi er derfor på vei inn i et ukjent terreng av ødeleggelser, sa FNs generalsekretær António Guterres da han kommenterte rapporten. Han viste til at tørke, hetebølger, flommer, skogbranner og ekstreme stormer har økt i omfang og styrke og gått fra vondt til verre. – Det er ikke noe naturlig med det nye omfanget av disse katastrofene. De er prisen for menneskehetens avhengighet av fossilt brensel, sa Guterres.

Kan spare 12 billioner dollar ved å bytte fossil med fornybar energi

Å bytte ut fossil energi med fornybar kan spare verden for 12 billioner dollar fram til 2050, viser en fersk studie fra Universitetet i Oxford. Forskerne har sett på historiske prisdata for fornybar og fossil energi, og deretter modellert hvordan disse sannsynligvis vil endre seg i fremtiden.

  • Dataene fra fossil energi strekker seg 100 år tilbake og viser at prisen har endret seg lite når man tar hensyn til inflasjon og markedssvingninger.
  • Data for fornybar energi viser kontinuerlige forbedringer i teknologien, noe som igjen har ført til kostnadsreduksjoner for sol- og vindkraft opp mot 10 prosent i året.
  • Basert på data om hvordan massive investeringer og stordriftsfordeler har gjort andre lignende teknologier billigere, viser sannsynlighetsmodeller at prisen på fornybar energi vil fortsette å falle.

Hovedforfatter av rapporten, Dr. Rupert Way, sier til BBC at oppskaleringen av viktige grønne teknologier fortsatt vil kutte kostnader og at slike investeringer derfor gir økonomisk mening. Even if you’re a climate denier, you should be on board with what we’re advocating. Det sier professor Doyne Farmer ved Institute for New Economic Thinking ved Oxford Martin School.

I artikkelen kommer det fram at britenes daværende finansminister Philip Hammond i 2019 skrev til statsminister Theresa May at det ville koste britene en billion pund å nå netto nullutslipp innen 2050. Den nye rapporten slår fast at de antatte kostnadene antagelig var overdimensjonert og at feilinformasjonen kan ha forhindret klimariktige investeringer.

WHO og helseorganisasjoner vil ha global avtale om å fase ut fossil energi

Verdens helseorganisasjon (WHO) og nesten 200 andre helseorganisasjoner fra en rekke land oppfordrer regjeringer rundt om i verden til å stoppe det de kaller miljøvandalisme. I en felles «oppfordring til handling» lansert denne uken, ber gruppen regjeringer om å bli enige om en juridisk bindende plan for å fase ut leting og produksjon av fossil energi. Det skriver The Guardian. Initiativtagerne mener planen kan utformes som Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader av 2003 (som Norge ratifiserte i 2005 som første land). Gruppen begrunner initiativet med at fossile brensler dreper både mennesker og klode og nevner kreft, lungesykdommer, tørke, flom, branner, oljesøl og rørledningseksplosjoner som bevis på nettopp det.

I oljelandet Norge er det bare én organisasjon som har undertegnet, det er Legenes klimaaksjon.

Biden med nytt og hårete havvindmål – vil posisjonere USA i lovende marked

Biden-administrasjonen ønsker å få skikkelig fart på utbyggingen av havvind. Nytt mål for utplassering av flytende vindturbiner på dypt vann utenfor amerikanske kyster ble lansert denne uken. Ønsket er at det skal bygges 150 ganger mer enn det som er på gang nå. For å stimulere til nye prosjekter er det satt av 50 millioner dollar som er innrettet slik at de skal bidra til å drive frem teknologiutvikling i havvindsektoren. Noe av formålet er også å posisjonere USA med sikte på å bli verdensledende innen salg og bruk av flytende vindturbiner som kan generere elektrisitet på dypt vann, skriver Bloomberg.

Tyskeres ønske om en andre og tredje bil i husholdningene gir rekordantall privatbiler

Skal verden nå klimamålene, må det sløses mindre og forbrukes smartere. Mer deling og færre eiendeler er en del av løsningen om verden gradvis skal bli mer bærekraftig. Sånn sett er denne ukens bilrekord fra Tyskland et eksempel på at Vestens mer velstående land har en lang vei å gå. Antall biler i Tyskland har steget til nye høyder – noe som illustrerer utfordringen landet står overfor på sin vei mot mer bærekraftig mobilitet, skriver Clean Energy Wire. I 2021 var det 580 personbiler per 1000 innbyggere i Tyskland, mot 517 i 2012. Årsaken til økningen skal blant annet være en “trend blant private husholdninger mot en andre eller tredje bil.” Tyskland har nå 48,5 millioner biler. Andelen nyregistrerte elbiler steg til 13,6 prosent i perioden januar til juli i år, andelen elbiler på veiene er fremdeles minimale 1,3 prosent.