Se opptak: #Klimafrokost om batterier som klimaløsning og del av kraftsystemet

27. oktober arrangerte Norsk klimastiftelse #Klimafrokost i Trondheim om hvordan stadig rimeligere batterier kan brukes til å fase ut fossil strøm. Se opptak her.

Prisen på batterier har falt uventet raskt de siste årene, også på megabatterier som kan egne seg i kraftsektoren. I hvilken grad kan batterier bli en klimaløsning som del av et kraftsystem og slik bidra til en raskere utfasing av fossil strøm? Det får du hører mer om av forskere fra NTNU og SINTEF. Arrangementet ble holdt 27. oktober klokken 08:30–10:00.

Program:

  • Hvilken rolle kan batterier spille i kraftsystemene globalt og nasjonalt i årene framover? I hvilken grad kan batterier fungere som «balansekraft» i et elnett med mye variabel kraft som sol og vind? Hva trengs for å få batterier til å fungere bra i el-nettene? Og: I hvilken grad kan utbredelsen av sol på tak kombinert med batterier i hus og elbil få betydning i kraftsystemet nasjonalt og globalt?  Innlegg ved Magnus Korpås, professor ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU. 
  • Hvilke utfordringer kan oppstå med mer solkraft i distribusjonsnettet? Hvordan sikrer vi effektiv bruk og utvikling av strømnettet? Hvilke løsninger konkurrerer med batterier for å utjevne effekt? Innlegg ved Stian Backe, forsker ved SINTEF Energi.  
  • Desentralisering av energiressurser i et fleraktørperspektiv: Hvordan kan vi utnytte batterier og fleksibelt forbruk på best mulig måte for områder som en helhet? Hvordan kan fleksibelt forbruk tillate utbygging av ladeinfrastruktur til elbiler med minst mulig nettutvidelse? Innlegg ved Magnus Askeland, forsker ved SINTEF Energi og stipendiat ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU. 
  • Jobber og verdiskaping: Hvilket potensial har vi i Norge for næringsvirksomhet og eksport knyttet til batteriproduksjon og batterienes verdikjeder?  Innlegg ved Fride Vullum-Bruer, seniorforsker ved SINTEF Energi AS. 
  • Politisk samtale: Stortingsrepresentant for Høyre, Liv Kari Eskeland og energipolitisk talsperson i MDG, Ask Ibsen Lindal kommenterer forskningen fra et politisk perspektiv. 

(Kavlifondet gir økonomisk støtte til prosjekt #Klimafrokost.)