Følg klimatoppmøtet direkte

COP26 i Glasgow begynte 1. november med toppmøte for stats- og regjeringssjefer, og fortsetter til 12. november. Flere av møtene kan følges direkte.

Stats- og regjeringssjefenes møter

De to første dagene av COP26, 1. og 2. november, holdt stats- og regjeringssjefene, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre, sine innlegg.

Tirsdag deltok politiske toppledere også på en egen debatt om skog og arealbruk, og et arrangement om grønn teknologi og innovasjon.

Et internasjonalt initiativ om reduksjon i utslipp av metan ble lansert av USA og EU.

Toppleder-møtet ble innledet 1. november med en åpningsseremoni ledet av statsminister Boris Johnson. Blant talerne var også statsministrene fra Italia og Barbados, David Attenborough og prins Charles.

Program frem til 12. november

COP26 fortsetter med forhandlinger fra 3. november og frem til 12. november – se programmet for hele konferansen og lytt til podkast om de viktigste sakene på dagsordenen.